Hopp til hovedinnholdet
Tjenester

Kaspersky Adaptive Online Training

Nettsikkerhetsferdigheter fra den ledende leverandøren av IT-sikkerhet, nå med adaptiv læring.

Produktet

Kaspersky Adaptive Online Training er en unik løsning innen opplæring for sikkerhetsbevissthet, og kombinerer innhold som bygger på Kasperskys over 20 års erfaring innen nettsikkerhet og avansert lærings- og utviklingsmetodikk utviklet av Area9 Lyceum på Rhapsode™, verdens første firedimensjonale plattform for adaptiv læring.

Denne kognitive tilnærmingen er basert på en innovativ metodikk for adaptiv læring, og bidrar til en personlig tilpasset læringsopplevelse som tar hensyn til den enkeltes ferdigheter og behov.

Personlig undervisning

Programmet tar i bruk nøkkelelementer innen læringsvitenskap:
- Problembasert læring
- Ulike tilnærminger til samme emne
- Kontinuerlig evaluering av fremgang.

Gir økt motivasjon hos den enkelte

Kaspersky Adaptive Online Training registrerer hvor gode kunnskaper en elev har om et bestemt emne, og gir forklaringer og hjelp bare når det er behov for det. På denne måten unngår man kjedelig repetering, noe som bidrar til økt motivasjon hos den enkelte.

Læring ved fordypning

Undervisningen skjer gjennom spørsmål og svar, slik at de tilegnede kunnskapene sitter bedre.

Regelmessig oppfriskning av kunnskapene bidrar til å skape trygge nettsikkerhetsvaner.

Sparer tid for de ansatte

Et individuelt læringsforløp som er skreddersydd for hver enkelt elev, innebærer at det går med betydelig mindre tid til opplæring.

Egnet for

Denne løsningen egner seg spesielt bra for å håndtere kravene, bekymringene og begrensningene til sikkerheten til disse bedriftssektorene.

Funksjoner

 • Unike forløp mot 100 % kompetanse

  • Justeres automatisk etter den enkelte ansattes behov, takket være den nettbaserte metoden;
  • Tar i bruk avansert informatikk for å utarbeide en egnet undervisningstilnærming som avdekker selv områder med ubevisst mangel på kompetanse, øker den enkeltes motivasjon for å lære, fyller kunnskapshull og bygger 100 % kompetanse raskt og effektivt;
  • Læring gjennom en kontinuerlig prosess med spørsmål og svar får de ansatte til å tenke (ikke bare lese), løse problemer og finne riktige svar, noe som bidrar til at de tar til seg informasjon på en bedre måte;
 • Innhold basert på kunnskap om nettsikkerhet

  • Kasperskys ekspertise og erfaring knyttet til å avgjøre hvilke ferdigheter alle ansatte bør ha for å kunne opptre trygt;
  • Emnene i Kaspersky Adaptive Online Training omfatter de viktigste feltene innen nettsikkerhet;
  • Materiellet inneholder informasjon om over 300 praktiske ferdigheter som skaper automatiske og trygge vaner som gjør at ansatte responderer fleksibelt også på angrep som er under utvikling
 • Dyptgående analyse for metakognisjon

  • Omfattende statistikk for oppfølging av ansattes progresjon;
  • Prestasjonssammendrag, -rapporter og -diagrammer for grupper og enkeltpersoner;
  • Teknologi for tidlig varsling som identifiserer elever i faresonen;
  • Rapporter om brukerfremgang, fremgang for klasser og oppgavetildeling med dybdeanalyse av ansattes kompetanse og metakognisjon.

Tekniske dokumenter

Lær mer med tenkningslederskap fra våre globalt anerkjente nettsikkerhetseksperter

Risikoen

Ansatte er fortsatt det svakeste leddet i bedriftenes nettsikkerhet. Til tross for alle sikkerhetsløsningene som er tatt i bruk, skal det ikke mer til enn at en uvitende, uforberedt ansatt klikker på feil kobling, før det oppstår et sikkerhetsbrudd.

 • 80 % av bruddene skyldes uaktsomhet og uforsiktighet blant ansatte.

 • Mer enn 50 % av alle bedrifter anser ansatte for å stå for den største nettsikkerhetstrusselen.

 • 30 % av alle ansatte innrømmer at de deler påloggingsinformasjon og passord til jobb-PC-en med kollegaer.

 • Gjennomsnittlig kostnad ved et datasikkerhetsbrudd som følge av feil bruk av IT-ressurser blant ansatte var USD 1 195 000 for større bedrifter.

 • 33 % av alle større bedrifter planlegger å investere mer i sikkerhetsopplæring for ansatte for å unngå sikkerhetshendelser.

 • 52 % av alle større bedrifter har opplevd nettsikkerhetsproblemer på grunn av feil bruk av IT-ressurser blant ansatte.

Relatert til denne tjenesten

Resources marked with an asterisk (*) are in English.