Hopp til hovedinnholdet
BRANSJE

Healthcare Cybersecurity

Ekte nettsikkerhet der det teller mest

Opprette motstandsdyktighet mot Internett-trusler i helsesektoren

Digitaliseringen bør ikke svekke effektiviteten av nettsikkerhet.

Leverandører av helsetjenester er blant de institusjonene som vi har mest tillit til. De anses som kritiske infrastrukturer fordi de er viktige for offentlighetens velferd og sikkerhet. Sykehus, medisinske institutter, og forskningslaboratorier håndterer unik og verdifull informasjon, men det har utviklet seg viktige nye arbeidsflyter i denne sektoren, noe som medfører nye og akselererte sikkerhetsutfordringer.

Systemene er nå sammenknyttede, og mobile enheter brukes mer og mer for både for ekstern tilgang og datadeling. Denne digitaliseringen utsetter stadig helseorganisasjoner i høyere grad for både generelle og målrettede angrep.

Den mest prisbelønte, mest ettertraktede og mest pålitelige sikkerheten.

Tilnærmingen til Kaspersky Lab’s True Cybersecurity omfatter et spekter av neste generasjons teknologier, inkludert flerlags sikkerhet for endepunkter som omfatter fysiske og virtuelle maskiner, mobile enheter, integrerte enheter i medisinsk utstyr og til og med skybaserte arbeidsoppgaver, som tar i bruk skyassistert trusseletterretning og maskinlæringsalgoritmer for å beskytte systemene mot de mest avanserte Internett-truslene.

Løsningene våre gir de presise funksjonene som kreves for å bygge opp et svært tilpasningsdyktig, ukomplisert sikkerhetsøkosystem for helsesektoren, uten å tilføre kompleksitet til kritiske prosesser eller redusere hastigheten og effektiviteten til IT-systemer og -infrastruktur.

Sikre pasientenes helsejournaler

IT-systemer oppbevarer og behandler sensitive og konfidensielle opplysninger om enkeltpersoner, og dette utgjør et attraktivt mål for nettkriminelle. Vi hjelper med å sikre dataene til både pasienter og de ansatte mot tyveri, tap eller ødeleggelse.

Sikre at helsetjenestene er tilgjengelige

Vi vet at avbrudd på helsetjenester kan ha en ødeleggende innvirkning på pasientenes helse. Derfor er løsningene våre for nettsikkerhet konstruert for pålitelighet, ressurseffektivitet og fleksibilitet for å fremme kontinuerlig drift og minimere nedetid.

Oppbevar immaterielle rettigheter på en trygg måte

Forskningslaboratorier generer og huser eiendeler i form av immaterielle rettigheter som har en høy verdi, ikke bare for interessenter, men også for nettkriminelle. Løsningene våre er innebygd i et tilpasningsdyktig økosystem for nettsikkerhet for å holde disse eiendelene trygge og sikre.

Oppretthold omdømme

Omdømmet til en helseinstans er en ikke-ubetydelig verdi. Et nettangrep, uavhengig av type, vil skade troverdighet hvis det deles med offentligheten. Vi bidrar til å begrense risikoen ved å dele trusseletterretningen og ekspertisen vår, og ved å tilby de mest avanserte sikkerhetsverktøyene og -tjenestene.

Kasusstudier

Finn ut hvordan dagens helseorganisasjoner, sammen med Kaspersky Lab, har optimalisert investeringene sine i sikkerhet og synlighet

AZ Sint-Jan                     

AZ Sint-Jan tilbyr innovative, avanserte helsetjenester. Digitalisering av pasientbehandling stiller høye krav til sykehusets IKT-miljø. Ansatte må ha rask tilgang til riktige data, og samtidig må sikkerheten til både informasjonen og nettverket garanteres.

Adelante Zorggroep

Adelante-gruppens kjerneaktiviteter er rehabilitering og reintegrering i arbeidsmarkedet for voksne, rehabilitering av barn, spesialundervisning og boliger samt audiologi og kommunikasjon. Adelante bruker elektroniske pasientjournaler i administrasjon av rehabiliteringsprosessen, og disse må beskyttes for enhver pris.

Kundeanmeldelser

Nyter tillit fra bedrifter du kjenner

Moderne helseinstitusjoner ligner mer på et vitenskapslaboratorium enn et tradisjonelt sykehus

Bruken

 • Akselererer sikkerhetsklargjøring

  Vi bidrar til å gjøre infrastrukturen din innbruddssikker med sikkerhetsfunksjoner som tilpasser seg nettlandskapet ditt, og innsamlingen, behandlingen og lagringen av kritiske pasientdata. Dette gjøres ved hjelp av:

  • Flerlags beskyttelse som er best i klassen, for faste endepunkter og mobile enheter.
  • Grenseløs sikkerhet for alle arbeidsoppgaver, enten i det private datasenteret ditt eller i en offentlig sky eller begge.
  • Avansert trusseladministrering og forsvarsfunksjoner som bidrar til å hindre og reagere på både generelle og målrettede angrep.
 • Enkel, men likevel sikker digitalisering

  Vi kombinerer det beste innen menneskelig ekspertise med trusselteknologi for stordata og maskinlæring for å forenkle og sikre prosessen av digital transformasjon, gjennom:

  • en proaktiv, mangefasettert tilnærming, som begrenser risikoen for datatap som kan sette pasientens tillit og omdømmet ditt i fare
  • den mest testede, mest prisbelønte sikkerhet med neste generasjons oppdagelse av skadelig programvare og teknologier for skadebegrensning
  • tett integrert teknologi, utviklet internt for å unngå eventuelle uheldige innvirkninger på kritisk systemytelse og -effektivitet
 • Sikkerhet som utfyller IT

  I en bransje som arbeider med enorme mengder kritiske data, styres nettsikkerhetsstatusen mot kjente, ukjente og nye trusler av gjennomsiktigheten og kryssintegreringen av IT og IT-sikkerheten.

  • Integrering mellom kjerneteknologi i infrastrukturen din og sikkerhetslagene betyr bedre beskyttelse for pasientene dine.
  • Automatisert sikkerhetsklargjøring muliggjør den sikre og kompromissløse innføringen av ny teknologi som bidrar til å sikre omdømmet ditt.
  • En perfekt balansert blanding av nettsikkerhetsprodukter og -tjenester som er best i klassen, samt enhetlig sikkerhetsorganisering på bedriftsnivå.
24/7

Førsteklasses støtte døgnet rundt

Profesjonell hjelp er tilgjengelig når du trenger det. Vi opererer i mer enn 200 land, fra 34 kontorer over hele verden, og hjelper deg døgnet rundt, hele året. Benytt deg av våre Premium-støttepakker, eller be om våre profesjonelle tjenester for å sikre at du får maksimalt utbytte av sikkerhetsinstallasjonen fra Kaspersky Lab.

Risikoen

For å evaluere og heve immunitetsnivået ditt mot Internett-trusler er det viktig at sikkerhetsleverandøren din tydelig forstår prosessene involvert i den daglige driften fra de forskjellige aktørene i helsesektoren, hvordan systemene som skal forsvares, er bygd opp, de viktigste ressursene deres og innvirkningen som et vellykket angrep kan medføre.

 • Hvis du ikke tar hensyn til eller investerer tilstrekkelig i nettforsvaret ditt, blir du mottakelig for farene ved å ikke ha god nok infrastruktur og beskyttelse av data.

 • Siden helsepersonell innhenter, deler og lagrer svært sensitive personopplysninger, blir de spesielt attraktive mål for nettangrep.

 • Kompleksiteten til IT-infrastrukturen og fragmentert nettsikkerhet kan redusere synligheten og føre til sikkerhetshull som nettangripere raskt kan utnytte.

 • Forebygging av generelle angrep bør gå hånd i hånd med å utvikle effektive mekanismer for beskyttelse, oppdaging og respons mot målrettede angrep.

Allianser

Sammen med teknologialliansene våre gjør vi hybridskyer sikrere, slik at din bedrifts digitale transformasjon forblir ustoppelig.

Relatert til denne bransjen

Resources marked with an asterisk (*) are in English.