Hopp til hovedinnholdet
SOLUTION

Kaspersky for Security Operations Center

Dokumentert intelligens. Veiledet forsvar.

Produktet

For å bekjempe moderne, globale Internett-trusler er det ikke nok bare å bygge et Security Operations Center (SOC) i tradisjonell forstand – du trenger en SOC som er utstyrt med teknologi, sikkerhetsetterretning og kunnskap som gjør det mulig å tilpasse seg pågående utfordringer i et trusselmiljø i endring. Med over to tiår med kontinuerlig trusselforskning, ledende beskyttelsesteknologi, anerkjent ekspertise og dokumentert erfaring innen komplekse nettsikkerhetsprosjekter, driver Kaspersky Lab din SOC på alle nivåer for økt effektivitet i bekjemping av stadig mer avanserte trusler.

Avansert trusseloppdaging

Teknologi basert på ledende sikkerhetsetterretning og avansert maskinlæring som hjelper sikkerhetsteamet med å oppdage, identifisere og håndtere komplekse angrep

Global trusseletterretning

Handlingsrettet informasjon som gir uvurderlig innsikt og kontekst, tilgjengelig i en rekke formater og leveringsmetoder

Trusselsøk

Oppdagelse i sanntid av både nye og eksisterende kampanjer med nettkriminalitet, nettspionasje og statsfinansierte angrep rettet mot kritiske informasjonssystemer

Opplæring i nettsikkerhet

Sikkerhetsopplæringsprogrammer utviklet for å øke organisasjonens interne kompetanse innen emner om avansert nettsikkerhet

Digital kriminalteknikk og analyse av skadelig programvare

Få tilgang til ekspertise på høyt nivå for å forstå virkemåten og funksjonaliteten til bestemte prøver av skadelig programvare. Slik får du et fullstendig bilde av en hendelse og bruk erfaringer på en effektiv måte

Hendelsesrespons

Kunnskapsrike spesialister med massevis av praktisk erfaring med bekjempelse av Internett-trusler er klare for å hjelpe deg med raskt å kunne identifisere, isolere og blokkere skadelige aktiviteter

Sikkerhetsvurdering

Sikkerhetsanalyse på ekspertnivå og banebrytende forskning som sammen tester informasjonssystemer, uansett kompleksitet, i virkelige omgivelser

Inntrengningstesting og red team-testing

Praktisk demonstrasjon basert på trusseletterretning, av mulige angrepsscenarioer for å vurdere eksisterende beredskap og forsvar 

Bruken

 • Automatiser overlegen påvisning og respons

  Kaspersky Anti Targeted Attack for analyse av nettverkstrafikk og Kaspersky EDR gir helautomatisert arbeidsflyt for hendelsesadministrasjon, fra påvisning av trusler til gransking og respons. Vår nye Kaspersky Threat Attribution Engine gir innsikt i hvor skadelig programvare kommer fra, og hvem som kan stå bak, noe som gjør det enklere å se høyrisikotrusselen blant mindre alvorlige hendelser og iverksette beskyttende tiltak raskt. Med disse teknologiene kan SOC utføre daglige oppgaver mer effektivt.

 • Informere alle sider ved sikkerhetsdriften

  Det er ikke nok bare å reagere på en hendelse når angrepsflaten blir større og truslene stadig blir mer avansert. Stadig mer komplekse miljøer gir angripere en rekke måter å utføre angrepene på. For å beskytte seg selv må bedrifter hele tiden tilpasse seg. Med proaktiv trusseletterretning får du de nødvendige funksjonene for å oppdage, prioritere, undersøke og reagere på trusler som er rettet mot organisasjonen din: 
  Varselprioritering, analyse og første respons
  Undersøkelse av hendelser, respons og trusseljakt
  Informasjon om strategiske beslutninger

 • Jakt på trusler som omgår sikkerheten

  'Kasperskys aktive beskyttelse tilbyr brukere av Kaspersky Endpoint Security og Kaspersky Anti Targeted Attack Platform en fullstendig administrert tjeneste som bruker en unik rekke avanserte tekniske tiltak for å oppdage og forhindre målrettede angrep på organisasjonen din. Tjenesten omfatter døgnovervåking foretatt av Kaspersky Lab-eksperter og kontinuerlig analyse av trusseldata, som sikrer sanntidsovervåking av både kjente og nye nettspionasje- og nettkriminalitetskampanjer som retter seg mot informasjonssystemene dine.

 • Utstyr teamet ditt med den mest oppdaterte kunnskapen

  En effektiv SOC må sørge for et ressursutvalg av kunnskap og ekspertise for å kunne analysere en stor mengde data og identifisere hvor videre undersøkelser er nødvendig. Det er ikke alltid enkelt å utstyre et SOC med teammedlemmer med riktig kompetanse ... Kasperskys program for sikkerhetsopplæring hjelper deg med å utstyre det interne sikkerhetsteamet med all kunnskapen som er nødvendig for å håndtere et stadig voksende trussellandskap.

 • Få systemene og virksomheten tilbake i drift raskere

  Når en hendelse inntreffer, er tiden avgjørende. Det interne teamet må kunne reagere raskt og nøyaktig, men det kan være utfordrende på kort varsel, selv for et veletablert SOC. Det kan være situasjoner der et SOC-team mangler den nødvendige kunnskapen (f.eks. i komplekse statsstøttede trusler eller APT-er) – i disse tilfellene kan samarbeid med en tredjepart være nødvendig. Hele Kasperskys globale ekspertise kan bidra til å løse sikkerhetshendelsen din.

 • Lukk sikkerhetshull før de kan utnyttes

  Hvordan kan du være sikker på at IT-infrastrukturen og bestemte programmer er beskyttet mot nettangrep? Det finnes ikke to IT-infrastrukturer som er helt like, og de kraftigste Internett-truslene er skreddersydd for å utnytte de spesifikke sårbarhetene til den enkelte organisasjonen. Regelmessige inntrengningstester og red team-testing, sammen med regelmessige sikkerhetsvurderinger av infrastrukturen, gir en klar forståelse av forsvaret og identifiserer svake punkter som må håndteres.

Relaterte løsninger