Hopp til hovedinnholdet

I de siste tiårene har mobbing (slik mange foreldre har kjent til det) drastisk utviklet seg og er ikke lenger begrenset til slåsskamper etter skoletid eller sårende kommentarer i friminuttene. Gjennom å holde tritt med dagens teknologi har mobbingen fått skikkelig feste på nettet. Fenomenet er kjent som «nettmobbing» på fagspråket, og overgangen til internett har forsterket de ødeleggende virkningene mobbing kan ha på en persons velvære og helse. Dette skyldes i stor grad at digitale kommunikasjonsmedier har muligheten til å fasilitere rask distribusjon og variasjon av hatefullt innhold.

I dag kan det som starter som en liten krangel på lekeplassen raskt eskalere til hundrevis av hatefulle meldinger på kort tid. Noen ganger kan tilfeller av nettmobbing til og med ende i tragedie. Per nå er den beste måten å stoppe nettmobbing (enten som forelder eller barn) å forstå så mye som mulig om det, derfor har vi laget denne veiledningen. Bidra til å sette en stopper for nettmobbing i dag.

Eksempler på nettmobbing

Nettmobbing er etter definisjonen praksisen med å bruke digital teknologi, som en telefon, nettbrett, spillkonsoll eller datamaskin, for å mobbe en annen person (eller personer) via e-post, direktemeldingsplattformer, sosiale medier, lyd- og videoplattformer eller tekstmeldinger. Dette inkluderer deling eller publisering av innhold som har som mål å gjøre til skamme eller ydmyke en annen person. Ifølge National Center for Education Statistics and Bureau of Justice har 16 prosent av elever i USA, fra 9. til 12. klasse, personlig opplevd nettmobbing i en eller annen form (det tilsvarer omtrent 1 av 6 barn).

På grunn av koblingen til sosiale medier og internett generelt, kan det noen ganger være vanskelig å oppdage et eksempel på nettmobbing. Enda mer bekymringsfullt er det at noen tilfeller av nettmobbing raskt kan utvikle seg til større kriminelle handlinger. Som et resultat har vi listet opp noen av de mest fremtredende eksemplene på nettmobbing, slik at du kan være forberedt i fremtiden.

Direkte trakassering: Dette inkluderer hatefulle, fornærmende eller uhøflige tekstmeldinger, e-poster eller kommentarer (i et forum eller via sosiale medier) – bruk av chatgrupper som en måte å slå seg sammen mot noen digitalt – publisering av støtende, rasistisk eller fornærmende innhold på offerets offentlige sosiale medieprofiler som direkte angriper dem eller deres digitale bilde.

Forfalskning og imitasjon: Klone eller lage duplikat-kontoer (inkludert e-post, telefonnummer, Facebook, Twitter, Instagram, osv.) av offerets egen konto og legge ut støtende eller uønsket innhold på nettet med de falske kontoene – hacke seg inn på noens online profil og endre deres personlige informasjon uten deres tillatelse – «Catfishing», begrepet som brukes for å beskrive det å lure et offer inn i et forhold med en falsk nettprofil.

Tyveri av informasjon og ulovlig deling: Offentlig publisering (på sosiale medier) eller deling med andre, uten samtykke, av eksplisitte eller seksuelle bilder eller videoer av en person – [ ta nakenbilder, eksplisitte eller nedverdigende bilder av en person uten deres informerte samtykke – opptak eller deling av videoer eller bilder som viser fysisk mobbing av offeret – spredning av rykter eller informasjon designet for å nedverdige noen – deling av personlig informasjon eller eksplisitte bilder/videoer av noen på en annen nettside.

Mange av eksemplene ovenfor anses nå som ulovlige i mange stater, og de bør behandles som en politisak. Hvis du ikke er sikker, bør du alltid kontakte ditt lokale rettshåndhevelsesbyrå for å få bekreftelse.

Følger av nettmobbing

Som en form for mobbing er følgene av nettmobbing ofte sjokkerende, noen ganger tragiske, og kan vare godt inn i voksenlivet. Barn som er ofre for mobbing, kan utvikle ulike psykiske helseproblemer, inkludert depresjon og ulike angstlidelser. De har også større sannsynlighet for å ha færre vennskap, finne det vanskelig å tilpasse seg skolelivet og være mer mistenksomme overfor andre mennesker rundt dem.

a girl cyberbullied

Hvordan forebygger og stopper man nettmobbing?

Som med fysisk mobbing, er det flere tiltak du kan ta (som voksen eller mindreårig) for å forhindre at nettmobbing fortsetter.

Fortell det til noen

Ifølge en studie om de langsiktige effektene av mobbing er det et stort flertall av tenåringer, opptil 90 % ifølge noen estimater, som er enige om at nettmobbing er et problem, mens andre estimater sier at rundt 63 % av tenåringer mener det er et «alvorlig» problem. Dessverre mener også mange unge mennesker at skoler, myndigheter og sosiale medieselskaper ikke håndterer problemet, noe som gir mange følelsen av å være uten stemme og isolert. I sterk kontrast ser mange tenåringer på foreldrene sine som effektive allierte i kampen mot nettmobbing. Dette legger et stort ansvar på foreldrene for å være årvåkne og snakke med barna sine hvis de tror de kan være utsatt for nettmobbing.

I mange tilfeller vil tenåringer nøle med å si ifra til foreldrene eller andre voksne hvis de er ofre for nettmobbing. I likhet med andre former for mobbing, stammer denne mangelen på kommunikasjon vanligvis fra flauhet eller frykt. Ofrene bekymrer seg ofte for at lærere og foreldre ikke vil kunne stoppe mishandlingen, og at trakasseringen bare blir verre når mobberen finner ut at de har sagt ifra til en voksen. Hvis du tror at barnet ditt blir nettmobbet (eller er en nettmobber), er det avgjørende at du tar det opp så snart som mulig. Se etter praktiske måter å håndtere problemet på, for eksempel ved å involvere skoleadministrasjonen og/eller en terapeut. Hvis du tror at du er offer for nettmobbing, fortell det umiddelbart til en lærer, forelder eller annen passende voksen.

Ta vare på alt

Når du har snakket med barnet ditt, lagrer du alle innlegg, digitale meldinger og kommunikasjon fra nettmobberen ved å ta skjermbilder eller bilder med smarttelefonen din. I tillegg, sørg for å registrere tidspunkt og dato, samt all annen relevant informasjon som kan brukes som bevis i en rettssak. Ta med alt til skoleadministrasjonen og vurder å involvere politiet hvis du føler at situasjonen er alvorlig nok. I mange tilfeller går nettmobbing over fra å være plagsomt til å bli kriminell trakassering.

Ikke engasjer deg

Med økninger på opptil 70 % i frekvensen av mobbing/hatefulle ytringer blant tenåringer og barn siden Covid-nedstengningen, har forskere funnet ut at å ikke engasjere seg er en av de viktigste måtene å bekjempe visse typer nettmobbing på. Ofre for nettmobbing vil ofte få det bedre av å ignorere eller unngå angrep og umiddelbart rapportere situasjonen til en passende voksen. Målet til enhver mobber er å provosere offeret til sinne og anerkjennelse av latterlige påstander eller onde uttalelser. Å ignorere et forsøk på nettmobbing reduserer deres makt i den digitale settingen. På samme måte må de som observerer angrepene, være villige til å rapportere problemer til venner, familiemedlemmer eller lærere.

Det beste alternativet for ofre er å blokkere mobberen fra alle sosiale medier og e-postkontoer. For mange sosiale medieapper, som Facebook eller Instagram, betyr blokkering ikke bare at mobberen blir fjernet fra offerets visning, men også at mobberen ikke lenger direkte kan samhandle med offerets profil eller se innlegg fra felleskontakter som tagger offeret.

Finn ut mer

Ifølge enough.org hadde nesten halvparten (46 %) av alle unge mennesker (i alderen 13 til 17) vært ofre for nettmobbing per desember 2022. Nettundersøkelser rapporterer også at lærere anser nettmobbing som et av de viktigste problemene de står overfor i klasserommet i dag. Som foreldre er det avgjørende å lære alt du kan om hva barna dine gjør på internett og med smarttelefonene sine. Vurder nettsikkerhetsalternativer som er dedikert til å holde barna trygge på nettet, og ta strengere tiltak for å beskytte barna dine online.

En vanlig misoppfatning er at gutter alltid er mobberne og at jenter er mer sannsynlig å være ofre. Faktisk antyder studier at det er like sannsynlig at jenter som gutter er både ofre og mobbere. Gutter er mer sannsynlig å bli nettmobbet mens de bruker en spillkonsoll, mens jenter er mer sannsynlig å bli nettmobbet via sosiale medier.

Forstå omfanget

Mange voksne tror at sosiale medier er de mest sannsynlige arenaene for nettmobbing, noe som i mange tilfeller er riktig. Til tross for at 95 % av amerikanske tenåringer har tilgang til en smarttelefon (og 45 % av tenåringer rapporterer om nesten konstant nettaktivitet), kan mange voksne og foreldre imidlertid være uvitende om det potensielle omfanget av nettmobbing blant ungdom. Mens nettmobbing kan forekomme via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok eller Snapchat, er e-post, tekstmeldinger og direktemeldingsapplikasjoner like ideelle arenaer for nettmobbing. Med nesten allment tilgjengelig smarttelefontilgang og raske endringer i teknologi, er det avgjørende å kontinuerlig overvåke barnas digitale/internett-tilkoblede enheter for å være i forkant av eventuelle potensielle trusler.

Gjenkjenn tegnene

Noen ganger kan et barn som er offer for nettmobbing, se ut som en hvilken som helst tenåring – litt tilbaketrukket, ofte uvillig til å snakke om hvordan dagen har vært eller avsløre personlig informasjon. Det er imidlertid andre, mer subtile tegn du bør være oppmerksom på, inkludert tap av interesse for deres favorittaktiviteter, en uforklarlig nedgang i karakterer, skulking, symptomer på depresjon og endringer i søvn- eller spisevaner. Da disse endringene også kan være tegn på andre typer problemer, bør du være spesielt oppmerksom hvis du også legger merke til en plutselig manglende interesse for å bruke datamaskinen eller en tendens til å bli opprørt etter å ha vært på nettet eller brukt smarttelefonen i lang tid. Dersom du har et barn som mobber andre, bør du være oppmerksom på ekstremt sinne hvis du tar bort telefonen eller datamaskinprivilegiene deres.

Hold data sikre

I noen av de mest tragiske tilfellene av nettmobbing, klarte nettmobberne å opprette falske Facebook-profiler av ofrene og spre hets ved å utgi seg for å være dem. Det er derfor viktig for deg og tenåringen din å være grundig når det gjelder atferden deres på nettet. Det er også en god idé å begrense antallet personlige bilder og informasjon som du eller barnet ditt legger ut på nettet. Sørg for at de forstår hvordan de kan lage sikre passord og vet at de må endres jevnlig.

Siden nettmobbere også er kjent for å hacke eller «kapre» ofrenes profiler for å legge ut uhøflige og støtende kommentarer, bør tenåringer alltid sette sine sosiale medieprofiler som «private» og ignorere meldinger fra personer de ikke kjenner. Dagens omfattende nettsikkerhetsløsninger inkluderer passordbehandlingsverktøy og andre nettsikkerhetsfunksjoner som kan bidra til å holde barnas kontoer og nettidentiteter sikre.

Ikke bli en av dem

Som belyst av dosomething.org, kjemper noen ofre tilbake mot mobberne sine, og ender deretter opp med å bli mobbere selv. I et forsøk på å forsvare seg selv blir offeret og mobberen involvert i en slags «gjensidig konflikt», som har en tendens til å eskalere mobbingen (for begge parter). Sørg for å oppdra barnet ditt til å være respektfull overfor andre menneskers følelser og personvern på nettet. Gjør det klart at du forstår impulsen til å hevne seg, men at det på lang sikt er det best å ikke bli involvert.

Stå sammen

Det er viktig å stå sammen og se etter varige løsninger på nettmobbing. I 2015 vedtok Canada en lov som gjorde det ulovlig å distribuere bilder av en person uten deres samtykke, og samtidig ga politiet rett til å skaffe en rettskjennelse for informasjon om internettbrukere basert på «rimelig grunn til mistanke» om at en forbrytelse er begått. Denne loven har siden blitt en veikart for fremtidig lovgivning for å holde barn trygge på nettet. I dag har nettmobbing en rekke forskjellige juridiske implikasjoner under Canadas straffelov, inkludert kriminell trakassering, trusler, utpressing, identitetstyveri, oppfordring til hat og ærekrenkelse.

I USA kan nettmobbing føre til mange av de samme anklagene (avhengig av omstendighetene), men lovene varierer fra stat til stat. Som et resultat er det viktig å forstå dine rettigheter og ta saker til de rette myndighetene hvis de kommer ut av kontroll eller hvis du føler deg i fare på grunn av nettmobbing.

Hold bøllene ansvarlige

Bark, den maskinlæringsbaserte appen som er opprettet «i samarbeid med barnepsykologer, ungdomsrådgivere, eksperter innen digital media og rettshåndhevelse», tilbyr overvåking og beskyttelse mot både direkte nettmobbing og tegn på å være offer for nettmobbing. I løpet av første halvdel av 2020 alene oppdaget den mer enn 165 000 tilfeller av alvorlig mobbing.

Statistikken ovnenfor gjør det klart: nettmobbing er et vedvarende og alvorlig problem. Imidlertid kan foreldre og tenåringer som har tilgang på data, og som vet hva de skal se etter, ved hjelp av noen håndgripelige løsninger bidra til å snu trenden mot nettmobbing.

Relaterte artikler:

Anbefalte produkter:

Nettmobbing: Hva er det?

Med økende nettmobbing rundt om i verden, er det viktig å forstå hva det er, hvordan det ser ut, og hvordan man kan forebygge og stoppe det. Klikk for å lese mer.
Kaspersky Logo