Hopp til hovedinnholdet

Nettmobbing er et svært alvorlig problem som påvirker ikke bare de unge ofrene, men også ofrenes familier, mobberen og de som er vitne til tilfeller av nettmobbing. Følgene av nettmobbing kan imidlertid være mest skadelig for offeret, da de kan oppleve en rekke følelsesmessige problemer som påvirker deres sosiale og faglige prestasjoner, samt deres generelle mentale helse.

Som forelder i dag har du kanskje aldri opplevd nettmobbing selv. Det kan være vanskelig å fatte hvordan noen ord på en dataskjerm kan føre til slike traumer. Tross alt har mobbing tilsynelatende alltid vært en del av skolen og lekeplassen. Kanskje har du sett eller opplevd mobbing i skolegården selv. Kanskje føler du at mobbing bare er en normal del av skolehverdagen.

Du tenker kanskje også at mobbing ansikt-til-ansikt er mye verre enn nettmobbing, siden ofrene for mobbing i virkeligheten i langt mindre grad kan unnslippe sine plageånder, mens et offer for nettmobbing bare kan slå av datamaskinen eller blokkere en mobber på sosiale medier.

Dessverre er det ikke så enkelt. Og selv om følgene av mobbing i den virkelige verden ikke skal undervurderes, kan effektene av nettmobbing faktisk være mye verre. Som forelder er det opp til deg å forstå følgene av nettmobbing, gjenkjenne en endring i barnets atferd som en konsekvens av nettmobbing, og finne en måte å hjelpe barnet ditt på en støttende måte.

Hvordan kan nettmobbing være verre enn mobbing i virkeligheten?

I en virkelig mobbesituasjon skjer de fleste tilfellene av mobbing mellom offeret og en mobber (eller en gruppe mobbere) på skolen. Disse hendelsene kan variere fra enkel drittslenging til mer betydelig mobbing, som ryktespredning, trakassering, trusler og fysisk vold. Mens ofre for virkelig verden mobbing kan få en pause når de kommer hjem, er det imidlertid aldri noen pause fra nettmobbing.

Nettmobbing slutter ikke når skoleklokka ringer. Det kan fortsette når som helst, hele døgnet rundt. Det kan skje i form av tekstmeldinger, innlegg på sosiale medier, chat-meldinger, bilder og videoer som er blitt endret, og mange andre digitale former.

Nettmobbing gir offeret svært få muligheter til å forsvare seg. Det er ingen lærere eller foreldre til å se hva som skjer for å gripe inn og sette en stopper for det. Nettmobbing kan også være anonymt, og gir offeret få muligheter til å fortelle om mobberen til en voksen. Ikke minst kan nettmobbing spre hendelsene til hundrevis, eller potensielt til og med tusenvis, i løpet av kort tid ved hjelp av sosiale medieplattformer.

Hvis offeret vet hvem mobberen er og velger å blokkere dem fra sosiale medier, kan mobberen bare lage en ny konto. Eller de kan sende en SMS, melding eller bruke kontoen til en venn. Barn i dag er svært dyktige når det gjelder teknologi. Hvis de er fast bestemt på mobbe noen, er det ikke mye offeret kan gjøre for å stoppe dem.

«Mennesker vil gjøre og si sårende eller nedverdigende ting på nettet som de aldri ville sagt i virkeligheten,»sier Eric Alcera, M.D., medisinsk direktør for Hackensack Meridian Behavioral Health. Eric sier også: «Hvis en nettmobber bestemmer seg for å spre rykter eller dele pinlige bilder på sosiale medier, kan ordene eller bildene bli virale og nå mange flere barn på få minutter.»

Nettmobbing er rett og slett mer nådeløs, grusommere og mer skadelig enn mobbing i den virkelige verden. Det er også en av de største stressfaktorene i et barns liv. Og selv om barn som blir mobbet ofte forsøker å skjule slike hendelser fra foreldrene, kan man ofte se merkbare endringer i barnets oppførsel hvis de kontinuerlige blir utsatt for nettmobbing.

Endringer i atferd som skyldes følger av nettmobbing

Endringene er kanskje ikke være åpenbare til å begynne med, men etter hvert som tiden går, kan du legge merke til en eller flere av følgende atferdsendringer som kan være sterke indikatorer på nettmobbing.

 • Et fall i sosial atferd – unngår venner eller sosiale arrangementer
 • Isolerer seg på rommet i større grad enn vanlig
 • Blir stillere eller mer tilbaketrukket
 • Sliter med å konsentrere seg om skolearbeid
 • Karakterene faller
 • Mister interessen for aktiviteter som de vanligvis liker
 • Skulker skolen eller gir uttrykk for at de ønsker å skulke
 • Virker sint når de ser på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen
 • Skjuler telefonen eller dataskjermen fra andre
 • Unngår å bruke telefonen
 • Bruker narkotika eller alkohol
 • Gir uttrykk for mørke tanker eller følelser
 • Snakker om selvmord

Hvis du synes at noen av disse atferdsendringene virker ekstreme, for eksempel tanker om selvmord, bør du vite at forholdet mellom mobbing og selvmord er sterkt. Det er ikke alltid at mobbing er den eneste årsaken. Barnet kan allerede oppleve følelser av depresjon eller angst på grunn av problemer hjemme eller en tidligere historie med traumer.

Ennylig studie konkluderte likevel med at ofre for nettmobbing har dobbelt så stor risiko for å forsøke å ta livet sitt eller engasjere seg i selvskadende handlinger. I tillegg viser nylig statistikk at 59 % av amerikanske tenåringer har blitt mobbet eller trakassert på nettet, og over 90 % mener det er et stort problem for folk på deres alder.

Enda mer alarmerende er det atnåværende forskning antyder at selvmordsforsøk blant ungdommer nesten har doblet seg siden 2008.

Følgene av nettmobbing inkluderer også mentale helseproblemer, økt stress og angst, depresjon, voldelig atferd og lav selvfølelse. Nettmobbing kan også få langvarige følger, selv om mobbingen har stoppet.

Disse følgene av nettmobbing kan føre til varige følelser av ydmykelse. Nettmobbing føles mer permanent, spesielt når den utføres gjennom innlegg på sosiale medier som ikke forsvinner umiddelbart. Det kan føre til overveldende følelser av eksponering og nød.

En annen bivirkning av nettmobbing er at ofre kan bli ekskludert av andre som også er redd for å bli nettmobbet hvis de fortsetter å være venner med offeret. Dette fører til at offeret blir isolert og utstøtt, uten noen å støtte seg på i skolegården eller hjemme.

Det er ingen overraskelse at en følge av nettmobbing er sinne. Spekteret av følelser et offer kan føle, ender ofte opp i sinne. Noen barn kan til og med begynne å legge planer om hevn, slik det har blitt dokumentert i tilfeller av skoleskytinger og andre aggresjonshandlinger begått av mobbeofre som ikke orket mer.

Hevnhandlingen blir en måte for et barn å gjenvinne en viss følelse av makt, fordi ofre for nettmobbing ofte føler seg maktesløse til å stoppe det som skjer.

Fysiske følger av nettmobbing

Atferds- og mentale endringer er ikke de eneste følgene av nettmobbing. Det kan også få fysiske følger. Intense følelser av stress og angst på grunn av nettmobbing kan føre til fysiske problemer som søvnløshet, mageproblemer og skadelige spisemønstre.

Hvorfor driver folk med nettmobbing?

Det har alltid vært mennesker som velger å mobbe og andre som er uheldige mål. Men hva er det som gjør at noen ikke bare mobber andre på nettet, men også handler på en så nådeløs og grusom måte?

En teori er at nettmobbere har vanskeligheter med å føle empati for andre. Lav empati har absolutt blitt tilskrevet økt bruk av teknologi og mindre sosial interaksjon i den virkelige verden. Dette er imidlertid bare én side av problemet med nettmobbing.

Nettmobbing gir også mobberen en følelse av mer makt. Gjennom bruk av teknologi kan en nettmobber enkelt og ubesværet starte en storm når som helst, fra tryggheten i sitt eget hjem, uten bekymring eller konsekvenser. Mangel på foreldrestyring er en annen viktig faktor, samt ønsket om å oppnå popularitet gjennom handlinger de føler resonnerer godt med jevnaldrende og bekjente.

Uansett årsak står nettmobbere i mange tilfeller overfor en dyster fremtid.Studier viser at barn som mobber andre, i større grad vil misbruke rusmidler og alkohol, delta i slåsskamper og kriminell atferd, droppe ut av skolen, eller være overgripere mot partnere og/eller barn.

Selv tilskuere og vitner er ikke immune mot følgene av nettmobbing. De kan også ha økt sannsynlighet for å eksperimentere med rusmidler og alkohol i tidlig alder eller lide av emosjonelle plager og mentale helseproblemer.

Som en interessant sidebemerkning hevder enstudie at nettmobbing er mer sannsynlig å skje mellom nåværende eller tidligere venner. Rapporten hevder videre at nettmobbing forekommer syv ganger hyppigere blant tenåringer som kjenner hverandre enn blant personer som aldri har vært venner eller datet. Dette skjer ofte på grunn av en liten uenighet som eskalerer. Eller det kan enkelt være fordi en person har en hemmelighet om en annen som de lengter etter å fortelle. Det kan også være et tilfelle av hevn som svar på en overtredelse som mobberen føler ble begått. Misunnelse er en annen faktor, det samme er ønsket om å forbedre sin egen sosiale status.

I mange av disse tilfellene er jenter dobbelt så utsatt som gutter når det gjelder å bli offer nettmobbing. Og fordi mobberen og offeret en gang var venner, resulterer det ofte i at følgene av nettmobbing blir mye mer traumatiske.

Hva kan foreldre gjøre med nettmobbing?

Dessverre er det ingen fasit som løser alle mobberelaterte problemer på nettet. Det alle foreldre imidlertid kan gjøre, er å være der for barna sine. Det er svært sannsynlig at barnet ditt ikke vil være åpen om tilfeller av nettmobbing som de opplever.

Hvis du imidlertid gjenkjenner noen av tegnene ovenfor, ta deg tid til å sette deg ned med barnet ditt og forsøk å overtale dem til å fortelle om eventuelle problemer de har både på skolen og ellers. Ved å være støttende og forståelsesfull, kan du hjelpe barnet ditt med å føle at de ikke er helt alene.

Prøv å gi dem en forståelse av at, uansett hvor tøff og grusom mobbingen kan være, sier den ikke noe om barnets verdi, men heller noe om problemene som mobberen har i sitt eget liv.

Forståelig nok vil et barn kanskje ikke være veldig mottakelig for en slik måte å tenke på, men det er ikke din eneste mulighet. Det første skrittet er å gjøre det du kan for å tilpasse personverninnstillingene på barnets sosiale medie- og chat-kontoer og blokkere eventuelle nettmobbere.

Deretter dokumenterer du alt av nettmobbing. Sørg for å ta skjermbilder, siden mange innlegg kan slettes. Rapporter tilfeller av nettmobbing til app- eller plattformadministratorene, da nettmobbing ofte bryter med vilkårene for tjenesten.

Du kan også kontakte skoleadministrasjonen med bevisene dine. Bare fordi hendelsene kanskje ikke alltid skjer på skolen, er det ingen grunn til at skoleadministrasjonen ikke bør gjøres oppmerksom på handlingene. Mange skoler har strenge retningslinjer mot mobbing/nettmobbing.

Hvis nettmobbing inneholder trusler om fysisk vold, kan det også rapporteres til politiet.

Til slutt, finn måter å hjelpe barnet ditt med å leges følelsesmessig. Du må kanskje få hjelp av en psykolog. Ikke avfei følgene av nettmobbing eller anse dem som over hvis nettmobbingen stopper. Følgene kan være langvarige, og hvis nettmobbingen har vært alvorlig, kan det kreve mer enn gode ord og råd for å rette opp skadene som har skjedd.

Dagens teknologi kommer også med en rekke foreldrekontroller for å hjelpe med å beskytte barn mot skadelig eller upassende innhold på nettet. Du kan også benytte deg av tredjepartsapper somKaspersky Safe Kids, som tilbyr beskyttelse mot skadelig innhold, samt lar deg sette skjermtidsgrenser, overvåke nettaktivitet eller spore plassering med GPS.

Det digitale landskapet kan være et stort og tøft miljø. Det er fylt med vokseninnhold som altfor lett kan oppdages av nysgjerrige barn. Med Kaspersky Safe Kids kan du enkelt hindre barna dine i å ved et uhell (eller med vilje) se vokseninnhold, samtidig som du sørger for at de ikke tilbringer for mye tid på nettet.

Konklusjon

Husk at det kan være et veldig lite skritt fra det som er ment å være en uskyldig spøk til en fullskala nettmobbekampanje. Mangelen på kroppsspråk og følelsen av makt man får ved å sitte bak en dataskjerm, kan forvandle det som normalt sett ville vært en tradisjonell form for erting på skoleplassen til en konstant flom av trakassering, sjikane og trusler om fysisk skade. Påvirkningen kan etterlate varige emosjonelle skader og, som nevnt tidligere, føre til selvmord.

Hvis du mistenker at barnet ditt er et offer for nettmobbing, må du ikke vente til det er for sent. Ikke vær redd for å ta opp temaet med barnet ditt av frykt for at de vil avvise forsøket ditt på å hjelpe. Nettmobbing rammer alle typer barn, i alle deler av samfunnet. Kampanjer, lovgivning, skoleadministrative programmer og andre bevegelser for å belyse og stoppe nettmobbing er et godt første skritt mot å takle dette problemet. Men bare du, som forelder, kan tilby råd og hjelp umiddelbart.

Anbefalt lesning

Infographic: Parental Control – Internet Safety for Kids

Infographic: Dangers Online: 10 Dangerous Things Kids Find Online

Viktig råd for beskyttelse mot skadelig programvare for familier

Hva er følgene av nettmobbing?

Følgene av nettmobbing kan være emosjonelle, fysiske og psykiske. Anerkjenn endringene i atferd hos barnet ditt hvis de er et offer for nettmobbing.
Kaspersky Logo