Hopp til hovedinnholdet

Risikoen ved å være på nett øker stadig for selskapene. De siste to årene har 77 % av selskapene blitt utsatt for minst én datatrussel-hendelse. Derfor er det forståelig at organisasjoner ønsker å iverksette tiltak for å redusere disse risikoene. Der kan opplæring innen bevissthet om datasikkerhet være nyttig. For eksempel: I henhold til Kasperskys forskning om trusler som selskaper av ulike størrelser har opplevd, utgjør ansattes feil bruk av IT-ressurser og brudd på IT-sikkerhet to av de største truslene. En gjennomsnittlig hendelse koster 337 561 dollar. I tillegg ble 38 % av datatrusselhendelsene i næringslivet forårsaket av menneskelige feil, og 26 % oppstod på grunn av brudd på sikkerhetsregler.

Opplæring innen sikkerhetsbevissthet er et viktig verktøy for selskaper eller organisasjoner som ønsker å beskytte disse dataene effektivt, redusere antall menneskerelaterte hendelser, redusere kostnaden for responsen og sikre at deres ansatte forstår hvordan man på ansvarlig måte behandler kundedata og navigerer sikkert på nett. Kasperskys 2022-rapport viser at om ansatte vet om og forstår hva de trenger å gjøre i tilfelle en sikkerhetstrussel, desto mindre er sjansen for at angriperen trenger gjennom selskapets infrastruktur. Disse programmene utvikles og leveres av IT- og sikkerhetseksperter og har et felles mål om å prøve å bekjempe menneskelige feil som fører til databrudd og stjålen informasjon som kan forårsake økonomiske tap og tap av renommé for selskapet. Men hva utgjør et vellykket opplæringsprogram? Og hvordan kan et selskap sikre at ansatte alltid er oppmerksomme på datasikkerhet? Få svarene på alt dette og mer under.

Hva er opplæring innen sikkerhetsbevissthet?

Opplæring om datasikkerhet er et utdanningsprogram som kan innta mange mulige former. Men alle programmer har et endelig mål: Å utstyre et selskaps ansatte med kunnskapen og ferdighetene de trenger for å beskytte organisasjonens data og følsomme informasjon mot hacking, phishing eller andre brudd som så vil beskytte selskapets IT-infrastruktur. Det fins mange ulike aspekter ved opplæring innen datasikkerhet, og et godt program dekker mange av disse for å gi ansatte et helhetlig sett med ferdigheter for trygg databehandling og nettaktivitet.

Ifølge loven må noen selskaper overholde visse bransjeregler, f.eks.

EUs personvernforordning (GDPR) eller selv Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), og som del av slike eksempler må de lære opp sine ansatte om datasikkerhet. Dette skjer vanligvis én eller to ganger i året for å holde ansatte oppdatert om de seneste datasikkerhets-problemene, som utvikler seg kontinuerlig.

Hvorfor er opplæring av ansatte innen datasikkerhet viktig?

Fordi så mange datasikkerhetsbrudd kan komme av menneskelige feil og sosial manipulering, må selskaper sikre at deres ansatte vet hvor sårbare de er overfor angrep og brudd og kan motvirke disse truslene så mye som mulig. Derfor er opplæring innen sikkerhetsbevissthet for ansatte viktig. Med effektiv opplæring innen datasikkerhet lærer ansatte om eksisterende datasikkerhetstrusler mot selskapet, om potensielle sårbarheter og om korrekte vaner for å gjenkjenne tegn på fare og unngå brudd og angrep, samt hva man må gjøre om man gjør feil eller tviler på noe. I tillegg må mange selskaper iverksette opplæring innen datasikkerhet for å overholde regler og forskrifter.

Vellykket opplæring innen sikkerhetsbevissthet gjør ansatte i stand til å forstå sitt ansvar for datasikkerhet i selskapet og å være på vakt mens man arbeider med selskapsdata — på nett, mens man bruker selskapets enheter og både på kontoret og under fjernarbeid. Dette kan i stor grad redusere et selskaps sårbarhet overfor datasikkerhet og databrudd.

Hva skal opplæring innen bevissthet om nettsikkerhet omfatte?

Kasperskys undersøkelse om den menneskelige faktor fra 2023 viser at når man analyserer faktoren for menneskelige feil i hvordan sikkerhetstrusler forårsakes på arbeidsplassen, var den viktigste ansatte-faktoren nedlasting av skadevare og den nest viktigste bruk av svake passord eller at man ikke endret dem regelmessig. Dette understreker behovet for at et godt program om sikkerhetsbevissthet dekker mange ulike elementer som samlet gir ansatte et helhetlig syn på datasikkerhet og hva den betyr for selskapet. Disse kan for eksempel omfatte å lære gode vaner for passordhygiene, å kunne gjenkjenne svindler med sosial manipulering, sikre e-postvaner og å følge lover og regler.

Selv om mange sikkerhetsemner kan dekkes, er hvert selskaps program litt annerledes basert på deres spesielle behov. Men mange elementer innen datatrusler og beskyttelse er relevante for hver organisasjon, som beskrevet under:

 • Ansvar for selskapsdata: Ansatte bør vite om sitt ansvar for å beskytte følsom informasjon og følge lover for behandling og konfidensialitet.
 • Passordsikkerhet: Å opprette og bruke sterke passord, forstå behovet for å endre passord regelmessig og potensielt, bruk av passordbehandlere.
 • Oppmerksomhet rundt phishing: Å gjenkjenne mulige phishing-e-poster og unngå svindler eller å avsløre hemmeligstemplet informasjon.
 • Overholdelse: Å følge forskrifter, f.eks. GDPR og HIPAA.
 • Personvern: Å beskytte kundedata eller følsom informasjon om selskapet og ansatte.
 • Innside-trusler: Å gjenkjenne trusler og sårbarheter som kommer fra selskapet selv.
 • Prosedyrer: Å forstå regler og forskrifter for å respondere på sikkerhetshendelser.
 • Korrekt oppførsel på nett: Å lære trygg bruk av internett i organisasjonens systemer og å gjenkjenne mistenkelige nettsteder og kilder.
 • Ansvarlig e-post-bruk: Å utdanne ansatte innen sikker bruk av e-poster for å unngå databrudd og hacking.
 • Bruk av enheter: Å utdanne ansatte om beste praksiser for bruk av selskapseide enheter, f.eks. laptoper og telefoner.
 • Enhetssikkerhet: Behovet for å bruke VPN-er og antivirus-programvare for å beskytte selskapsenheter mot ytre trusler, som skadevare.
 • Bruk av programvare: Å forstå hvilken programvare som er tillatt brukt på selskapsenheter — hvor man finner disse — og hva som bør unngås.
 • E-postvaner: Å kjenne til ansvarlig bruk av e-poster, inkludert å gjenkjenne legitime avsendere og ikke dele følsomme data.
 • Fjernbruk: Å beskytte enheter og systemer under fjernarbeid, f.eks. ved bruk av VPN-er eller fjernportaler.

Et godt opplæringsprogram for datasikkerhet trenger ikke bare å omfatte alle ovennevnte temaer, men skal også omfatte ulike formater slik at opplæringen blir engasjerende og man bruker teknikker som hjelper en i å huske materialet. I tillegg må et godt opplæringsprogram omfatte flere virkelige tilfeller, slik at ansatte får kontakt med virkeligheten. En omfattende opplæring skal ikke bare besvare spørsmål om hva som er tillatt og ikke, men også ta opp "hva om"-scenarier og hva man gjør om en datasikkerhetsløsning ikke oppdager en trussel og det skjer et angrep. Å forbedre ferdigheter gjennom simuleringer eller spill-elementer er også utrolig viktig.

Hete tips for datasikkerhet i organisasjoner

En omfattende sikkerhetsforståelse er viktig, men like grunnleggende er det å iverksette riktige strategier. Så hvilke strategier bør selskaper prøve å dyrke gjennom opplæring innen bevissthet om datasikkerhet for ansatte? Selskaper kan iverksette flere tiltak for å øke sannsynligheten for at programmene deres lykkes. Her er noen beste praksiser du bør huske på:

 1. Bruk sterke passord: Passordhygiene bør være et nøkkelfokus for opplæring innen sikkerhetsbevissthet, og som sådan bør selskaper ha gode regler som omfatter spesialtegn, minimumslengde og store og små bokstaver. En selskapsgodkjent passordbehandler kan være nyttig, da dette kan hjelpe ansatte med å generere komplekse passord som er mindre sårbare for hacking og ordbokangrep.
 2. Prøv flerfaktor-autentisering: Mange store organisasjoner krever nå at brukerne benytter tofaktor-autentisering for å beskytte brukerkontoer og e-poster. Dette sikrer at selv om hackere klarer å avsløre brukerens passord, er det mye mindre sannsynlig at de kan gå inn på kontoen den er knyttet til, siden de ikke får tak i engangspassordet fra brukerens mobiltelefon, for eksempel.
 3. Sende ut falske angrep: For å skape oppmerksomhet rundt hvor lett det kan være for datakriminelle å bryte gjennom et selskaps sikkerhetstiltak, kan IT-teamet av og til utføre simuleringer av phishing-angrep som viser hvordan disse angrepene ser ut og hvordan ansatte kan unngå dem.
 4. Sjekke testmetrikk: Etter å ha sendt ut simulerte angrep kan administrasjoner innhente og analysere resultatene for å vurdere effektiviteten av opplæringen og å kunne tilpasse den.
 5. Regelmessige oppdateringer: Sikre at all programvare holdes oppdatert slik at de nyeste sikkerhetfunksjonene brukes over hele selskapets systemer og enheter.
 6. Begrens eksponering: Gjennom et selskaps program for sikkerhetsbevissthet skal ansatte få en god forståelse for hvilken informasjon de kan eller ikke kan dele på nett og hvordan minimere sitt digitale fotavtrykk.
 7. Bruk VPN-er: Både på kontoret eller under fjernarbeid skal ansatte bruke virtuelle private nettverk (VPN-er) for å kryptere nettrafikk og hjelpe med å beskytte all følsom informasjon.
 8. Sikkerhetskopier data regelmessig: Sikkerhetskopieres alle data ofte, kan organisasjonen gjenfinne så mye som mulig i tilfelle et brudd.
 9. Sikre at ledelsesteamet er med: Det kan være svært nyttig med støtte fra selskapets ledere for å gjennomføre opplæring om sikkerhetsbevissthet for ansatte. Dette vil hjelpe med å sikre at programmet mottar nødvendige ressurser, men det kan også være nødvendig for iverksettelse av korrekte tiltak for datasikkerhet.
 10. Utfør risikovurderinger regelmessig: Datatrusler utvikler seg konstant. Regelmessige risikovurderinger kan hjelpe med å finne sårbarheter og trusler i en organisasjons systemer, og administratorer kan så justere opplæringen om datasikkerhet som nødvendig.
 11. Skap informative, interaktive kurs: En gjennomsnittsansatt tenker kanskje ikke på datasikkerhet daglig og vet kanskje ikke så mye om mulige trusler. Som sådan vil en vellykket opplæring om sikkerhetsbevissthet gi lettfattelige oversikter på en konkret måte slik at ansatte forstår mulige sårbarheter og hvordan motvirke disse.
 12. Oppdater regler: Siden det alltid vil oppstå nye sårbarheter og trusler mot en organisasjons datasikkerhet, er det viktig at administrasjonene regelmessig vurderer reglene sine og, om nødvendig, iverksetter og håndhever nye.
 13. Ny opplæring er viktig: Opplæring innen datasikkerhet er ikke noe engangsopplegg, og ansatte bør jevnlig delta i opplæring som stadig gjør dem oppmerksomme på datasikkerhet og holder ferdighetene deres ved like.
 14. Begynn i ansettelsesprosessen: Opplæring innen datasikkerhet skal være en del av ansettelsesprosessen slik at nye ansatte forstår nyansene i selskapets regler.

Viktigheten av opplæring innen bevissthet om datatrusler

I Kasperskys rapport om den menneskelige faktor 360 fra 2023 ble flere personer spurt om hvor selskapet deres mest sannsynlig ville investere i datasikkerhet de neste 12-18 månedene, og den viste at 39 % av de spurte var interesserte i å investere i opplæring av dataansatte, og at 38 % sannsynligvis ville investere i generell opplæring av ansatte, blant andre områder. Det er derfor viktig å forstå at å øke og investere i de ansattes dataferdigheter er et nødvendig tiltak for å sikre omfattende beskyttelse av et selskap. I tillegg er det viktig å velge riktig utdanningsprogram. Det skal dekke alle nødvendige emner og inneholde moderne opplæringsmetoder for å bevirke en endring innen dataadferd. Å involvere alle nivåer i organisasjonen på C-nivå, sammen med støtte fra selskapsledelsen, fører til vellykket opprettelse og vedlikehold av et datasikkerhetsmiljø.

Relaterte artikler og lenker:

Slik forhindrer du nettangrep

Hva er endepunktsikkerhet, og hvordan fungerer det?

Slik unngår du sosiale manipuleringsangrep

Relaterte produkter og tjenester:

Kasperskys opplæring innen sikkerhetsbevissthet

Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky Small Office Security

Hva er opplæring innen sikkerhetsbevissthet?

Opplæring innen sikkerhetsbevissthet er en viktig forsvarslinje for selskaper. Lær hva det er og hvordan gjennomføre et vellykket program.
Kaspersky Logo