Hopp til hovedinnholdet

Definisjon på jailbreaking

Jailbreaking er en prosess som utnytter svakhetene i en låst elektronisk enhet for å installere annen programvare enn den produsenten har gjort tilgjengelig for den enheten. Jailbreaking gjør at eieren av enheten kan få full tilgang til roten til operativsystemet og alle funksjonene. Det kalles jailbreaking fordi det innebærer å frigjøre brukeren fra begrensninger som omfattes som et fengsel («jail»).

banner

Hva er jailbreaking?

Begrepet jailbreaking brukes oftest i forbindelse med iPhone, som anses som den mest låste mobilenheten som selges i dag. Tidlige versjoner av iPhone hadde ingen App Store, og iOS-grensesnittet ble ansett som mer begrenset enn det er i dag. I USA kunne den første versjonen av iPhone bare brukes på AT&T-nettverket. Hvis brukerne ville benytte seg av andre operatører, måtte de ha en jailbreaket iPhone.

Apples «walled garden»-strategi for programvare har alltid stått i kontrast til de mange tilpasningsmulighetene som tilbys i Android OS. En viktig motivasjonsfaktor hos mange jailbreakere er å gjøre iOS mer som Android. Jailbreaking var, og er fortsatt, en metode for å installere apper som ikke er godkjent av Apple, og tilpasse grensesnittet.

Siden begrepet først dukket opp, har jailbreaking også blitt brukt om å tilpasse koden på andre enheter, fra telefoner til spillkonsoller. Noen ganger brukes det også om å installere tilpasset programvare på mobiltelefoner eller fjerne DRM-restriksjoner (Digital Rights Management) på filmer. Som regel viser imidlertid begrepet til Apple-produkter. I tillegg til iPhone kan jailbreaking også vise til iPad og iPod touch.

Jailbreaking brukes noen ganger synonymt med begrepene «cracking» (i forbindelse med programvare) og «rooting» (i forbindelse med telefoner). Rooting kan beskrives som Android-versjonen av jailbreaking siden den har som mål å omgå beskyttelsesmekanismer som er implementert av produsentene, for å installere andre mobiloperativsystemer. Noen jailbreaker også Amazon Fire-pinner og Roku-strømmebokser for å kjøre medieprogramvare de foretrekker fremfor de innebygde appene, og Nintendo Switch-konsoller for å kjøre emulerte spill.

Jailbreaking endrer ikke enhetens kjernefunksjoner, og det er fremdeles mulig å kjøpe og laste ned apper fra Apple App Store på en jailbreaket iPhone eller iPad. For å kunne laste ned apper som er avvist av Apple, eller ta i bruk de andre funksjonene jailbreaking åpner for, på en jailbreaket enhet må man imidlertid benytte uavhengige appbutikker. Den mest populære av disse er Cydia, en butikk for jailbreakede iOS-enheter, som vanligvis installeres i løpet av jailbreakingprosessen.

Jailbreakkode leveres vanligvis gratis via forumer og nettsteder av hackere som vil fremme ubegrenset bruk av enheter. De fleste jailbreaks leveres med detaljerte instruksjoner og skrivebordsverktøy for å ta i bruk den nye koden, men det er vanligvis en fordel å ha litt teknisk kunnskap.

Begrepene «tethered» og «untethered» brukes noen ganger i forbindelse med jailbreaking:

 • En «tethered» jailbreak forutsetter at iOS-enheten er koblet til en datamaskin når den slås på. Hvis iPhone-telefonen ikke kobles til en datamaskin og startes med en spesiell programvare, går ikke enheten inn i en jailbreaket tilstand.
 • «Untethered» jailbreaks krever ikke noen datamaskin. Alt som trengs for at iPhone-telefonen skal gå inn i en jailbreaket tilstand, finnes på selve telefonen. Den kan startes på nytt uten noen datamaskin uten at det påvirker jailbreakingen. 

Nå som iPhone-apper i større grad har fått tilgang til operativsystemet (OS), har jailbreaking blitt mindre populært. Ettersom Apples offentlige standpunkt er at de er imot jailbreaking, har de implementert maskinvare- og programvareutbedringer av svakhetene som utnyttes ved jailbreaking. Det betyr at mange versjoner av iOS ikke kan jailbreakes på en rask eller enkel måte. 

Er jailbreaking lovlig?

Strengt tatt er ikke jailbreaking ulovlig, men lover varierer fra land til land, utvikler seg stadig og er ofte en gråsone når det kommer til dette temaet. Selv om det er lovlig å jailbreake eller roote en telefon (hvis man gjør det for å installere apper man har ervervet på lovlig vis), er det ikke tilfellet hvis man gjør det for å installere apper man har skaffet ulovlig.

I USA faller jailbreaking inn under «Digital Millennium Copyright Act», som dekker digitale problemstillinger knyttet til opphavsrett. Lovens paragraf 1201 gjør det ulovlig å omgå digitale låser som beskytter tilgangen til opphavsrettsbeskyttede verk, som kan omfatte programvare. Den amerikanske kongressen reviderer loven med noen års mellomrom og har gradvis utvidet listen over unntak. Jailbreaking av telefoner ble lovlig i 2010, etterfulgt av smartklokker og nettbrett i 2015. Siden den gang har flere enheter blitt lagt til på unntakslisten, og loven utvikles stadig etter hvert som den revideres.

Spesifikke lover kan variere mellom jurisdiksjoner over hele verden. I mange land har jailbreaking aldri blitt behandlet av noen domstol, så det juridiske standpunktet kan være uklart.

Selv om Apple ikke støtter jailbreaking, har ikke selskapet truet jailbreakere med rettslige skritt på generelt grunnlag. Apple har faktisk takket jailbreakfellesskap for at de har oppdaget sikkerhetshull.

Uavhengig av loven ugyldiggjør jailbreaking garantien, så hvis noe går galt med enheten, har du ikke noe å falle tilbake på. Det gjør deg også utsatt for en rekke sikkerhetsutfordringer, som vi drøfter nedenfor.

Er jailbreaking trygt?

Selv om det er lovlig å jailbreake telefonen, er det ikke nødvendigvis trygt. Jailbreakede telefoner gir nettkriminelle en mulighet til å hacke dem.

Når du jailbreaker telefonen din, ofrer du innsatsen Apple har lagt ned for å ivareta sikkerheten. Apper som installeres direkte, er ikke kontrollert og undersøkt via Apple App Store og utgjør derfor en sikkerhetsrisiko. Når du jailbreaker telefonen din, mottar du ikke iOS-oppdateringer lenger. Det omfatter sikkerhetsoppdateringer som gis ut av Apple, noe som betyr at du er mer utsatt for sikkerhetstrusler.

Apple anser jailbreaking av iOS for å være et brudd på vilkårene for bruk og informerer kundene om at praksisen gjør telefoner utsatt for flere risikoer, blant annet

 • sikkerhetsproblemer
 • stabilitetsproblemer
 • mulighet for at enheten krasjer eller henger
 • kortere batterilevetid

Derfor advarer Apple mot jailbreaking av iPhone og andre iOS-enheter. iPhone-telefoner får sjelden virus, men når de gjør det, skyldes det ofte jailbreaking av telefonen. Hvis noe går galt med telefonen, er det opp til deg å løse problemet, ettersom jailbreaking ugyldiggjør garantien.

What does jailbreaking an iPhone do?

Det er nyttig om du også tar hensyn til hvem som eier enheten, og hvilken informasjon du har på telefonen din. Er det for eksempel arbeidsgiveren din som eier telefonen? Blir jobb-e-post synkronisert på den? Eventuell skadelig aktivitet setter ikke bare dine egne data i fare, men også dataene til organisasjonen du jobber i. Ettersom jailbreakede telefoner har et utilstrekkelig sikkerhetsnivå, setter du organisasjonen i større fare for å bli utsatt for nettangrep.

Organisasjoner som gir de ansatte mobilenheter, har vanligvis iverksatt sikkerhetstiltak for å forhindre at brukerne utsetter bedriftsdata for fare. Det kan omfatte å låse telefonene i enda større grad, slik at bare visse funksjoner kan legges til eller endres, å holde enheter og apper oppdatert og å installere en mobilenhetsagent som kan oppdage om telefoner er jailbreaket.

Jailbreaking – fordeler og ulemper

Fordeler ved jailbreaking

Større kontroll over enheten

Apple har som mål å tilby brukerne et enhetlig utseende og preg. For brukere som opplever det som begrensende og ønsker å tilpasse telefonen ved å legge til egne ikoner, bakgrunner og menyer, er jailbreaking måten å oppnå dette på. Du blir enhetens administrator med alle de relevante rettighetene, i stedet for Apple eller noen andre. Du kan for eksempel legge til ekstra ikoner på startskjermbildet til iPhone eller installere dine egne skjermbeskyttere. Jailbreaking gir også mer omfattende tilgang til filsystemet og låser til og med opp kommunikasjon fra en annen enhet. Det betyr at du kan koble iPad-en til PC-en og ha større kontroll over hva du kan se og gjøre.

Installere og bruke uautoriserte apper

Apple utestenger diverse apper fra App Store av sikkerhetsårsaker. Jailbreaking gjør at du kan installere apper som ikke er tilgjengelige i App Store. Cydia er den mest populære butikken for jailbreakede telefoner og gir deg mulighet til å legge til uautoriserte apper, som spill og nettverksverktøy. Retrospillemulatorer er også gode eksempler: Apple utestenger disse fra App Store (fordi de gjør at du kan spille eldre dataspill uten å kjøpe originalkopiene). De er imidlertid fritt tilgjengelig i Cydia.

Fjerne eller slette forhåndsinstallerte apper

iOS tillater ikke å endre eller slette standardapper som Apple Watch, Vær, Games Center osv. Disse appene tar opp plass i minnet, noe som er upraktisk hvis man ikke bruker dem. Jailbreaking gjør det mulig å fjerne Apples standardapper og bruke tredjepartsapper i stedet. Du kan for eksempel velge at Siri skal bruke Google Maps til veibeskrivelser i stedet for Apple Kart hvis du vil.

Tilgang til flere tyverisikringsfunksjoner

Noen brukere tror at jailbreaking gir dem tilgang til bedre tyverisikringsfunksjoner. iPhone har for eksempel en Finn iPhone-funksjon, men den virker ikke når telefonen er i flymodus, slått av eller frakoblet. Det finnes jailbreakapper som det hevdes fungerer bedre enn Finn iPhone, for eksempel iCaughtU. Når en tyv skriver inn feil passord, tar frontkameraet bilde av gjerningspersonen og sender den til eieren på e-post.

Ulemper ved jailbreaking

Ingen flere automatiske oppdateringer

Du vil ikke lenger motta automatiske oppdateringer direkte fra Apple. For hver nye iOS-versjon må du vente på den relevante hacken fra jailbreakingfellesskapet. Jailbreaking tar tid og må utføres for hver iOS-versjon som gis ut av Apple. Det betyr at du ikke kan oppdatere en jailbreaket telefon før den nyeste oppdateringen er jailbreaket, noe som ikke nødvendigvis skjer med det samme. Jailbreakingprosessen etter store oppdateringer er kanskje ikke verdt innsatsen.

Enkelte programvareoppdateringer kan ikke tas i bruk

Enkelte uautoriserte modifikasjoner har gjort iPhone-telefoner permanent ubrukelige når iOS-oppdateringer fra Apple ble installert.

Ugyldiggjøring av telefonens garanti

Apple oppgir at uautoriserte modifikasjoner av iOS utgjør et brudd på lisensavtalen for sluttbrukere for iOS. På grunnlag av dette kan Apple nekte å utføre service på en iPhone, iPad eller iPod touch hvis det er installert uautorisert programvare på den. Det betyr at hvis enheten din blir skadet eller slutter å fungere som den skal, etter at den er jailbreaket, kan Apple nekte å utføre eventuelle reparasjoner du ber dem om.

kortere batterilevetid

Den hackede programvaren kan øke batteriforbruket og dermed forkorte brukstiden til en iPhone, iPad eller iPod touch per batterilading.

Du kan «bricke» telefonen

En bricket telefon starter ikke, responderer ikke på inndata og ringer ikke. Dermed er den like nyttig som en murstein («brick»). Jailbreaking i seg selv fører ikke til bricking av telefonen, men prosessen utsetter telefonen for risikoer, som kan føre til dette.

Du kan miste tilgang til innhold eller tjenester

Motivasjonen bak å jailbreake en telefon er ofte å få tilgang til mer innhold. Det kan imidlertid ha motsatt effekt, siden brukeren kan miste tilgang til andre tjenester samtidig, som iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay, Vær og Aksjer. Tredjepartsapper som bruker Apple Push Notification Service, har hatt problemer med å motta varsler eller har mottatt varsler som var ment for en annen hacket enhet. Andre push-baserte tjenester, som iCloud og Exchange, har opplevd problemer med å synkronisere data med de aktuelle serverne. Det er mottatt rapporter om tredjepartsleverandører som blokkerer jailbreakede enheter.

Det er mer sannsynlig at telefonen krasjer

En jailbreaket iPhone eller iPad kan ha større sannsynlighet for å krasje. Ettersom apper som er tilgjengelige for jailbreakede enheter, får tilgang til funksjoner og API-er som ikke er tilgjengelige for apper som er godkjent av Apple, er det ikke sikkert at disse funksjonene er testet like godt. Det kan føre til at enheten krasjer ofte og når man minst venter det, at innebygde apper og tredjepartsapper krasjer og henger, og tap av data.

Upålitelig tale og upålitelige data

Jailbreaking kan føre til at samtaler blir avbrutt, trege eller upålitelige datatilkoblinger og forsinkede eller unøyaktige stedsdata.

Datasikkerhetsbrudd

Et beryktet tilfelle av jailbreakhacking oppsto da hackere fikk tilgang til iCloud-påloggingsinformasjonen til 225 000 personer som prøvde seg på jailbreaking. Hackingen var mulig å gjennomføre på grunn av sikkerhetsproblemer forårsaket av jailbreaking, som hjalp hackerne med å infiltrere enhetene til brukerne.

Du kan forårsake sikkerhetsproblemer

Det lukkede iOS-systemet er utformet for å være blant de sikreste mobiloperativsystemene for å beskytte både personlig informasjon og selve systemet. Hvis du jailbreaker telefonen din, øker risikoen for at hackere stjeler personlig informasjon, skader enheten, angriper nettverket eller introduserer skadelig programvare, spionprogrammer eller virus.

Sikkerhetsrisikoer knyttet til jailbreaking

Jailbreaking av telefonen din medfører sikkerhetsrisikoer. Samtidig som jailbreaking gir deg større kontroll over enheten din, gir det også større kontroll til alle appene som kjører på den. De største sikkerhetstruslene er en konsekvens av at disse programmene kan be om rottilgang til enheten. Hvis skadelig programvare blir installert på enheten, kan den eskalere og oppnå rottilgang, som gir full tilgang til alle data på enheten.

Jailbreaking fjerner Apples «walled garden»-sikkerhetsstrategi, som er utformet for å beskytte brukerne mot sikkerhetstrusler. Jailbreakede telefoner er mye mer utsatt for virus og skadelig programvare fordi brukerne kan unngå Apples utvelgelsesprosesser for programmer, som bidrar til å sikre at appene brukerne laster ned, er frie for virus. Jailbreaking gjør det mulig å piratkopiere programvare, slik at apper og spill kan distribueres gratis. Det betyr at du setter din lit til utviklerne av alle appene du installerer, i stedet for Apple.

Data fra mobilbankapper, lagrede passord og data fra kontoer på sosiale medier kan være i fare hvis denne informasjonen blir tilgjengelig fra en jailbreaket iPhone. Som nevnt ovenfor, ble denne faren synliggjort da en skadelig programvare for jailbreaking av iOS med navnet KeyRaider stjal 225 000 Apple-ID-er og tusenvis av sertifikater, private nøkler og kvitteringer for kjøp. Ofrene rapporterte at de stjålne kontoene viste unormal appkjøpshistorikk. Andre opplevde at telefonene deres ble låst med krav om løsepenger.

I tillegg til at de er mer utsatt for skadelig programvare, er jailbreakede iPhone-telefoner ofte fulle av feil som kan føre til at de krasjer, og at andre viktige funksjoner blir deaktivert. Etter hvert som bruken av smarttelefoner øker, øker også risikoen for mobilkriminalitet. Derfor er det viktig å holde seg oppdatert på de nyeste truslene og svindelmetodene og ha en omfattende sikkerhetsløsning installert på mobilenheten.

Slik reparerer du en jailbreaket telefon

Du kan reparere en jailbreaket iPhone-telefon ved ganske enkelt å gjenopprette den. Du trenger ikke å slette jailbreakappene du har installert, manuelt, ettersom prosedyren sletter alt fra iPhone-telefonen og gjenoppretter fabrikkinnstillingene fra Apple.

Før du begynner, må du sørge for å ta en full sikkerhetskopi av iPhone- eller iPad-enheten. Dette er viktig fordi prosessen for å fjerne jailbreakingen sletter alt på enheten og gjenoppretter den til lagerkonfigurasjonen. Derfor må du sikkerhetskopiere eventuelle filer du ønsker å beholde, først. Beste praksis er å lagre sikkerhetskopifilen to steder (lokalt og i nettskyen).

Trinn 1: Sikkerhetskopier til iCloud:

 • Koble iPhone, iPad eller iPod touch til Wi-Fi.
 • Gå til Innstillinger, trykk på navnet ditt, og velg
 • Trykk på iCloud-sikkerhetskopi, og kontroller at vekslebryteren er PÅ.
 • Klikk på Sikkerhetskopier nå, og oppretthold tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket til prosessen er fullført.

Hvis du vil kontrollere fremdriften og om sikkerhetskopieringen er fullført, kan du gå til Innstillinger, trykke på navnetditt, trykke på iCloud, og åpne iCloud-sikkerhetskopi. Under knappen Sikkerhetskopier nå, kan du se klokkeslettet og datoen da den siste sikkerhetskopieringen ble utført.

Trinn 2: Reverser jailbreakingen ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Koble iPhone eller iPad til PC-en eller Mac-en din med den originale USB-kabelen.
 2. Start iTunes på datamaskinen.
 3. Lås opp mobilenheten, og slå av Finn iPhone.
 4. Gå til Innstillinger, trykk på navnet ditt, og velg
 5. Trykk på Finn iPhone, og kontroller at vekslebryteren er AV. Du må skrive inn Apple-ID-en og passordet ditt for å slå av denne funksjonen.
 6. Velg mobilenheten din når den vises i iTunes på datamaskinen.
 7. Klikk på knappen Gjenopprett i sammendragspanelet. Det starter prosessen med å fjerne jailbreakingen.
 8. I løpet av prosedyren startes enheten på nytt. Du blir spurt om du vil gjenopprette fra en sikkerhetskopi. Her kan du velge iCloud-alternativet hvis du vil gjenopprette fra filen du opprettet tidligere.
 9. Når prosessen er fullført, er iOS-enheten gjenopprettet til fabrikkinnstillingene. Du ser den vanlige oppsettsprosessen du gikk gjennom da du slo på mobilenheten for første gang.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan gjenopprette en jailbreaket iPhone, kan du bruke gjenopprettingsmodus til å tømme enheten.

For å oppsummere gjør sårbarhetene i apper på jailbreakede enheter det svært enkelt for angripere å stjele verdifulle data, som betalingsinformasjon. Når du er på vakt overfor farer, kan det bidra til å holde deg trygg på Internett.

Kaspersky Security Cloud tilbyr nyttige sikkerhetsforbedringer for iOS-brukere. Dette omfatter et innebygd VPN som tilbyr å aktivere seg selv når det oppdager at tilkoblingen ikke er sikker, varsler om relevante sikkerhetshendelser og et verktøy som leter etter svake systeminnstillinger. Kasperskys Password Manager er også nyttig for mobilsikkerhet, og familieversjonen har også Kaspersky Safe Kids, et avansert verktøy for foreldrekontroll.

Relaterte artikler:

Hva er jailbreaking – definisjon og forklaring

Kaspersky Logo