Hopp til hovedinnholdet

Hva er QR-koder og hvordan virker de?

Du har sannsynligvis sett QR-koder. De finnes overalt, fra nettsteder til reklame. De kan minne litt om strekkoder, men i stedet for loddrette striper består de av kvadratiske mønstre. Etter hvert som stadig flere virksomheter begynner å bruke dem, blir de mer og mer gjenkjennelige, og mange smarttelefoner leveres nå med innebygde QR-lesere.

Men nøyaktig hva er disse såkalte QR-kodene, og hvordan virker de? Her er alt du trenger å vite...

banner

Definisjon: Hva står QR for?

QR står for “Quick Response”.

Selv om de kan virke enkle, kan QR-koder faktisk lagre store mengder data. Men uansett hvor mye de innholder, må en QR-kode gi brukeren øyeblikkelig tilgang til informasjon når den skannes. Det er derfor de kalles Quick Response-koder".

Kort historikk om QR-koder

Det første QR-kodesystemet ble oppfunnet i 1994 av det japanske firmaet Denso Wave, et datterselskap av Toyota. De hadde behov for en nøyaktig metode for å holde styr på kjøretøy og deler under produksjonen. For å oppnå dette søkte de å utvikle en type strekkode som kunne kode kanji, kana og alfanumeriske tegn.

Gå lenger enn strekkoder

Vanlige strekkoder kan bare lese i én retning – fra topp til bunn. Det betyr at de bare kan lagre en liten mengde informasjon, vanligvis i et alfanumerisk format.

En QR-kode kan derimot leses i to retninger (det er derfor den noen ganger omtales som en “todimensjonal strekkode”) – fra topp til bunn, og fra høyre til venstre. Dette gir rom for en større mengde data.

Utvikllingsteamet bak QR-koden ønsket å gjøre koden enkel å skanne slik at operatører slapp å bruke tid på å finne riktig vinkel, og de tenkte ut en særpreget design for å gjøre den enkel å identifisere. Dette gjorde at de valgte den ikoniske kvadratiske formen som fortsatt brukes i dag.

Det tok over ett år å utvikle den første QR-koden. Den hadde plass til opptil 7000 tall pluss kanji-tegn, og den kunne leses ti ganger raskere enn en normal strekkode.

QR-koder blir open source

Etter lanseringen ble QR-koden raskt innført av bilbransjen. Dette var spesielt viktig den gangen fordi mange forbrukere i Japan etterspurte mer produktinformasjon fra store konserner. De ønsket å vite nøyaktig hvor produktene deres kom fra – og det gjaldt ikke bare biler, men også mat, farmasøytiske midler og andre produkter. QR-koden ble derfor gradvis integrert i hele produksjonsbransjen.

Denso Wave var generøse nok til å gjøre QR-koden offentlig tilgjengelig, og de erklærte at de ikke ville utøve sine patentrettigheter. Dette betyr at hvem som helst kan lage og bruke sine egne QR-koder, også i våre dager. Ideen vant imidlertid terreng ganske langsomt. Selv om QR-kodene i seg selv var enkle å produsere, hadde allmenheten vanligvis ikke tilgang til QR-lesere. Det gjaldt inntil...

2002: De første mobile QR-leserne

I 2002 ble de første mobiltelefonene med innebygde QR-lesere markedsført i Japan. Dette førte til en økning i antall selskaper som bruker QR-koder, og de første forbrukerklare QR-kodene begynte å dukke opp.

I mellomtiden fortsatte teknologien å utvikle seg. I 2004 ble en mikro-QR-kode utviklet og i 2008 ble iQR-koden – med rektangulære moduler – lansert.

Rundt denne tiden kom også den første iPhonen på markedet, og dette plasserte QR-lesere i hendene på et større antall forbrukere verden over. Merkevarefirmaer og organisasjoner innså QR-koders potensiale for salg og markedsføring, og begynte å lage sine egne.

QR-kodenes gullalder

I 2012, atten år etter QR-kodens innføring, ble den tildelt en "Good Design Award" for industridesign.

På dette tidspunktet hadde QR-koden spredt seg over hele verden – den kunne ses overalt, fra reklametavler til magasiner og brosjyrer, og i enkelte ganske uvanlige plasser også.

Selv i dag, i 2020, fortsetter Denso Wave å forbedre den originale designen. Deres moderne QR-koder har integrerte løsninger som sporbarhet, merkebeskyttelse og antiforfalskningstiltak. Det oppstod også mange nye bruksområder for QR-koder, fra betalingsoverføring til muligheten for å fastslå gjenstanders posisjoner innen utvidet virkelighet ("augmented reality").

Hvordan virker QR-koder?

Mønsterne i QR-kodene representerer binære koder som kan tolkes for å avsløre dataene bak koden.

En QR-leser kan identifisere en standard QR-kode basert på de tre store kvadratene på utsiden. Så snart den har identifisert disse tre formene, vet den at alt innenfor kvadratet er en QR-kode. 

QR-leseren analyserer deretter QR-koden ved å dele den inn i et rutenett. Den ser på de individuelle rutene i rutenettet og tilordner hver av dem en verdi avhengig av om den er svart eller hvit. Deretter grupperer den rutenettrutene for å lage større mønstre.

QR code on mobile

Hva er elementene i en QR-kode?

En standard QR-kode kan identifiseres basert på seks komponenter:

Stille sone

Dette er den tomme hvite rammen rundt utsiden av en QR-kode. Uten denne rammen kan ikke en QR-leser fastslå hva som finnes og ikke finnes i QR-koden, på grunn av forstyrrelser fra elementer på utsiden.

Finder-mønster

QR-koder inneholder vanligvis tre svarte kvadrater nederst til venstre, øverst til venstre og øverst til høyre. Disse kvadratene forteller en QR-leser at den ser på en QR-kode, og hvor kodens utvendige grenser ligger.

Justeringsmønster

Det finnes et annet, mindre kvadrat et sted nær nederste høyre hjørne som sikrer at QR-koden kan leses selv om den står på skrå eller i en vinkel.

Timingmønster

Dette er en L-formet linje som løper mellom de tre kvadratene i Finder-mønsteret. Timingmønsteret hjelper leseren med å identifisere individuelle kvadrater i hele koden og gjør det fortsatt mulig å lese en skadet QR-kode.

Versjonsinformasjon

Dette er et lite felt med informasjon nær øvre høyre finder-mønstercelle. Dette identifiserer hvilken versjon av QR-koden som leses (se "Hva er de fire versjonene av QR-koden?").

Dataceller

Resten av QR-koden kommuniserer den faktiske informasjonen, dvs. URL-adressen, telefonnummeret eller meldingen den inneholder.

Hva er de fire versjonene av QR-koden?

QR-koder kan brukes til mange forskjellige formål, men det finnes fire bredt aksepterte "typer". Versjonen i bruk fastslår hvordan data kan lagres, og kalles "inndatamodusen". Den kan enten være numerisk, alfanumerisk, binær eller kanji. Modustypen kommuniseres via versjonsinformasjonsfeltet i QR-koden.

Numerisk modus

Dette er for desimalene 0 til 9. Dette er den mest effektive lagringsmodusen, med opptil 7089 tilgjengelige tegn.

Alfanumerisk modus

Denne er for desimalene 0 til 9, pluss store bokstaver fra A til Z, symbolene $, %, *, +, -, ., og :, samt et mellomrom. Den tillater lagring av opptil 4296 tegn.

Bytemodus

Denne er for tegn fra tegnsettet ISO-8859-1. Den tillater lagring av 2953 tegn.

Kanjimodus

Denne er for dobbeltbytetegn fra tegnsettet Shift JIS og brukes til koding av tegn på japansk. Dette er originalmodusen, først utviklet av Denso Wave. Den er imidlertid vært den minst effektive, med bare 1817 tegn tilgjengelig for lagring.

Det finnes også en annen kanjimodus kalt ECI-modus (Extended Channel Interpretation) som angir kanjitegnsettet UTF-8. Noen nyere QR-kodelesere kan imidlertid ikke lese dette tegnsettet.

Det finnes to ekstra modi som er modifikasjoner av de andre typene:

Strukturert tilføyingsmodus

Denne koder data på tvers av flere QR-koder slik at opptil 16 QR-koder kan leses samtidig.

FNC1-modus

I denne modusen kan en QR-kode fungere som en GS1-strekkode.

Kan en QR-kode bruke flere modi?

Det er mulig, så lenge hver QR-kode inneholder riktig versjonsinformasjonsfelt.

paying with QR codes

Hva er fordelene med QR-koder?

QR-koden ble designet for å forbedre designen til en strekkode.

 Den kan inneholde mer informasjon enn en strekkode.

En strekkode kan bare inneholde en enkelt streng med informasjon i form av en numerisk kode. Dette gjør den nyttig i forbindelse med for eksempel detaljsalg, ettersom den raskt og nøyaktig kan identifisere et produkt med et unikt nummer knyttet til seg. Den kan imidlertid ikke gjøre mye mer enn det.

En QR-kode kan imidlertid inneholde mye mer informasjon, og i mange forskjellige former (for eksempel ord og tegn). Den gjør alt dette innenfor omtrent like mye plass som en strekkode, og den er like enkel å generere og skrive ut.

Færre feil

Har du noen gang tatt med deg en vare til kassen og skannet strekkoden, bare for å oppleve at maskinen viser frem helt feil vare? Dette hender sjelden, men dog skjer det, vanligvis fordi en strekkode ikke er beskyttet mot duplisering. Den høyere informasjonslagringskapasiteten til en QR-kode gjør det imidlertid mulig å legge inn flere sikrings- og feilkontrollmekanismer.

Enkel i bruk.

I motsetning til strekkoder, som krever spesiell teknologi for å leses og tolkes, kan QR-koder leses og forstås av smarttelefoner og digitalkameraer. Dette gjør dem mye mer nyttige for ting som markedsføring rettet mot forbrukere.

Enkel å skrive ut.

I likhet med en strekkode krever en QR-kode bare svart/hvit utskrift (selv om en eller flere farger kan brukes).

Sikrere

Det er mulig å kryptere informasjonen i QR-koder for å oppnå et ekstra beskyttelsesnivå.

Hva er de forskjellige typene QR-koder?

Det er mulig å lage QR-koder i mange forskjellige former og stiler, men det finnes fem vanlige typer. De gjør alle samme jobb – de bare ser litt forskjellige ut.

QR-kode

Dette er den originale versjonen av QR-koden som ble utviklet av Denso Wave på 1990-tallet. Det er enkelt å identifisere dens tre finder-mønstre i nedre venstre, øvre venstre og øvre høyre hjørne.

Aztec-kode

Selv om den ligner på en QR-kode, inneholder Aztec-koden, utviklet av Welch Allyn, bare ett finder-mønster, helt i midten.

An Aztec code linking to kaspersky.com

MaxiCode

Denne typen QR-kode brukes av postvesenet i USA. Den ligner på Aztec-koden, og plasserer også finder-mønsteret i midten, men den bruker et bikubemønster i stedet for kvadrater.

A Maxicode linking to kaspersky.com

PDF417

PDF417 ble oppfunnet i 1991 av Ynjiun Wang i Symbol Technologies, så den ble altså lansert tre år før QR-koden. Den ser ut som en blanding mellom en QR-kode og en strekkode og er enkel å gjenkjenne pga. den rektangulære formen.

A PDF417 linking to kaspersky.com

Semacode

Semaco er utviklet av programvareselskapet av samme navn. Det er en datamatrise som minner mye om en vanlig QR-kode, men har ikke gjenkjennbare finder-mønstre.

A Semacode linking to kaspersky.com

Hvordan kan jeg skanne en QR-kode på min iPhone-, iPad- eller Android-enhet?

De fleste smarttelefoner har innebygde QR-skannere. Noen av de siste smarttelefonene på markedet, for eksempel de nyeste Google Pixel-telefonene og iPhone-enhetene, har QR-skannere innebygd i kameraene sine.

how to use QR codes

Også enkelte nettbrett, for eksempel Apple iPad, har innebygde QR-lesere i kameraene.

Enkelte eldre enheter kan kreve en spesiell app for å lese QR-koder, men det er ingen mangel på apper i Apple App Store og Google Play.

Skanning av en QR-kode ved hjelp av enheten kunne ikke vært enklere:

 1. Åpne QR-leserapplikasjonen eller kameraet på smarttelefonen
 2. Pek med det mot QR-koden – du bør være i stand til å la kameraet peke fra en hvilken som helst vinkel og fortsatt mottta den nødvendige informasjonen
 3. Dataene vil vises på skjermen øyeblikkelig – hvis QR-koden for eksempel inneholder kontaktdetaljer, bør disse lastes ned øyeblikkelig til telefonen din

Hva slags informasjon kan QR-koder inneholde?

I likhet med strekkoder lagrer QR-koder data. Disse dataene kan inkludere nettsteders URL-adresser, telefonnumre eller opptil 4000 tegn med tekst.

QR-koder kan også brukes til å:

 • Koble direkte til nedlasting av en app på Apple App Store eller i Google Play
 • Autentisere online-kontoer og bekrefte påloggingsdetaljer
 • Få tilgang til Wi-Fi ved å lagre krypteringsdetaljer som SSID, passord og krypteringstype
 • Sende og motta betalingsinformasjon

Hvor finnes det QR-koder?

QR-koder ble opprinnelig oppfunnet for å bidra til å holde styr på deler i kjøretøyproduksjon, og de brukes fortsatt i hele produksjonsbransjen.

Du vil også finne QR-koder som utnyttes av virksomheter som trenger å holde styr på produkter og leveranser, for eksempel bygg og anlegg, tekniske virksomheter og detaljsalg.

De brukes også av postvesener rundt om i verden. Fordi de inneholder store mengder informasjon, for eksempel postadresser, blir de i stigende grad brukt til å spore pakker.

QR-koder brukes nå også på universiteter for å kommunisere med studenter. De har dukket opp alle steder fra klasserom til biliotek, hvor de brukes til å hjelpe studenter med å finne bøkene de ser etter.

Eksempler på QR-koder brukt i markedsføring og annonsekampanjer

Stedene du sannsynligvis vil se QR-koder mest i dagliglivet, er ute i salgs- og markedsføringskampanjer.

Mange annonsører liker å bruke QR-koder i sine kampanjer fordi det tilbyr en raskere og mer intuitiv måte å føre folk til nettsteder på enn å legge inn URL-adresser manuelt.

De kan til og med brukes til å koble direkte til produktsider online. Hvis du for eksempel søker etter den eksakte kjolen som en modell bruker på en plakat, kan en QR-kode føre deg direkte til en nettside hvor du kan kjøpe den.

Du kan også finne QR-koder på emballasjen for noen av dine favorittprodukter. Disse QR-kodene kan avsløre informasjon om produktet, for eksempel næringsinnholdet, eller spesialtilbud du kan bruke neste gang.

QR code use and definition

Du kan plassere en QR-kode praktisk talt hvor som helst. Så ikke bli overrasket hvis du begynner å se dem dukke opp alle steder fra visittkort til skilt og kvitteringer.

Hvordan lager du en QR-kode?

Å lage en QR-kode er mye enklere enn du kanskje tror.

Det finnes dusinvis av QR-kodegeneratorer tilgjengelige for nedlasting for smarttelefonen via Apple App Store og Google Play.

Du kan også generere dem online ved hjelp av forskjellige nettsteder, for eksempel:

Fordelene med å bruke en QR-kodegenerator er at du enkelt kan generere en QR-kode basert på informasjonen du angir (enten det er en URL-adresse, et visittkort, en kalenderhendelse eller tekst), tilpasse designen med forskjellige farger og øyeblikkelig laste ned og dele bildefilen.

Så snart du har designet QR-koden, an du gjenskape den med forskjellige medier. Så lenge formen på QR-koden kan leses og forstås av smarttelefonen, kan du lage en QR-kode av nesten hva som helst.

Kreative måter å lage QR-koder på

I 2017 samlet 2500 studenter fra Sias International College i Zhengzhou i Kina seg for å danne verdens største menneskelige QR-kode. Studentene laget mønsteret ved å holde opp paraplyer, og det målte 51 meter på tvers. Når mønsteret ble skannet, mottok studentene et spesialtilbud fra turdelingsselskapet Didi-Express.

Også i Kina: I landsbyen Xilinshui ble over 130 000 einertrær plantet på tvers av 5 mål i form av en QR-kode som kunne vises ovenfra. Når mønstert ble skannet, førte det brukerne til Xilinshuis offisielle turistside.

Mange selskaper har oppdaget andre kreative steder å lage QR-koder. Her er noen av de mer fantasifulle måtene vi har sett folk bruke QR-koder på:

 • Som stempel
 • På T-skjorter
 • På julegavelapper

QR-kode – vanlige spørsmål

Må QR-koder være i svart-hvitt?

Nei, de kan faktisk være i hvilken som helst farge så lenge kontrasten mellom lyse og mørke områder er tydelig. QR-koder kan faktisk ha flere farger.

Bruker mange personer QR-koder?

Data antyder at bruk av QR-koder er under økning. I henhold til Scanova og Statista vil anslagsvis 11 millioner husholdninger skanne en QR-kode i 2020 – dette er en stor økning fra de anslåtte 9,76 millioner skanninger i 2018.

Dette har tre hovedårsaker: smarttelefonpenetrasjonen har økt fra 10 % i 2014 til 36 % i 2018, mens høyhastighets mobilt Internett vokste fra 48 % i 2014 til 61 % i 2018. Mange nye smarttelefoner har dessuten nå QR-skanner innebygd, så mange personer har mulighet til å skanne QR-koder mens de er på farten.

Er QR-koder sikre?

Fordi QR-koder inneholder mye data, er det mulig at de kan brukes til å skjule phishinginformasjon.

Dyktige hackere kan også bruke QR-koder til å føre brukere til kamuflerte malwarenedlastinger, eller tvinge brukerens mobiltelefon til å sende SMS-meldinger med høy kostnad.

Og når QR-koder peker mot URL-adresser, er det fare for at domenet de fører brukere til, kan hackes. I ett kjent eksempel ble brukere som skannet QR-koden til et tysk matvareselskap (som vi unnlater å navngi) ført til et pornonettsted.

Hvordan beskytte deg selv mot ondsinnede QR-koder

Det er ikke mulig å forutsi hvor og når du kan støte på en infisert QR-kode. Det er derfor det veldig viktig å velge en QR-skanner du vet at du kan stole på.

Kaspersky QR Scanner sjekker øyeblikkelig at en skannet kobling er sikker før noen informasjon sendes til deg, brukeren.

På den måten vet du om det lurer farer bak QR-koden, for eksempel:

 • Et phishingforsøk
 • En tvungen appnedlasting eller svindel med SMS til høy kostnad
 • Farlige koblinger

Kaspersky QR Scanner gir deg fortsatt alt du trenger fra en QR Scanner, for eksempel å legge til kontakter på telefonen. Men den lager også en logg over tidligere skanninger slik at du kan spore tilbake for å se hvor og når du kan ha blitt angrepet.

Beslektede koblinger:

En guide til QR-koder og hvordan du skanner dem

Hva er en QR-kode og hvordan virker den? Vi forteller deg alt du behøver å vite om disse gåtefulle og innovative strekkodene.
Kaspersky Logo