Hopp til hovedinnholdet
TJENESTE

Kaspersky Security Assessment

Vurdering av sikkerhetssituasjonen i organisasjonen

Oversikt

Hvordan kan du sikre at din IT-infrastruktur eller bestemte programmer er sikret mot potensielle nettangrep? Det finnes ikke to IT-infrastrukturer som er helt like, og de kraftigste Internett-truslene er skreddersydd for å utnytte de spesifikke sårbarhetene til den enkelte organisasjonen. Jevnlige sikkerhetsvurderinger gir god forståelse av sikkerhetssituasjonen og sikrer samsvar med beste praksis i bransjen.

Inntrengingstesting

Angrepssimulering basert på trusseletterretning, som demonstrerer potensielle angrepsvektorer og gir en oversikt over bedriftens sikkerhetssituasjon fra angriperens synsvinkel.

Sikkerhetsvurdering av programmer

En grundig jakt på mangler i forretningslogikken og implementeringssårbarheter i alle slags applikasjoner, fra store skybaserte løsninger til innebygde og mobile applikasjoner.

Sikkerhetsvurdering av betalingssystemer

Omfattende analyse av maskinvare- og programvarekomponenter i ulike betalingssystemer, som avslører potensielle svindelscenarier og sårbarheter som kan føre til manipulering av transaksjoner.

ICS-sikkerhetsvurdering

Saksspesifikk trusselmodellering og sårbarhetsvurdering av industrielle kontrollsystemer og tilhørende komponenter, som gir innblikk i eksisterende angrepsflate og innvirkning på bedriften fra potensielle angrep.

Sikkerhetsvurdering av transportsystemer

Spesialisert forskning fokusert på å identifisere sikkerhetsproblemer knyttet til driftskritiske komponenter i moderne transportinfrastruktur, fra bil til luftfart.

Sikkerhetsvurdering av smartteknologi og IoT-sikkerhet

Detaljert evaluering av moderne, svært sammenkoblede enheter og tilhørende backend-infrastruktur, som avslører sikkerhetsproblemer i fastvare, nettverk, og applikasjonslag.

Red Teaming

Threat Intelligence-driven adversary simulation helping to evaluate the effectiveness of your security monitoring capabilities and incident response procedures

Learn more

Kasusstudier

World Chess Federation

Solution: Cybersecurity Services

I februar 2017 kunngjorde FIDE, World Chess og Kaspersky Lab i fellesskap et samarbeid om cybersikkerhet, i første omgang for toårsperioden 2017–18 i forbindelse med sjakk-VM.

Abu Dhabi Racing

For businesses like Abu Dhabi Racing and for the Government of the UAE, the drive for economic growth and development of a technology-enabled, knowledge-based society comes hand-in-hand with the need for sophisticated IT security systems and risk management provisions.

Bruken

  • Lukk sikkerhetshullene før de utnyttes

    Å sørge for at IT-infrastrukturen er sikret mot potensielle nettangrep er en pågående utfordring for enhver organisasjon. Våre sikkerhetsvurderinger med angrepssimulering gir deg en større forståelse av sikkerhetshull i infrastrukturen. Vi avslører sårbarheter og potensielle konsekvenser av ulike angrep, evaluerer effektiviteten av dine nåværende sikkerhetstiltak og foreslår passende utbedringshandlinger og forbedringer.

  • Utbedre sårbarheter i programmene dine

    Enten du utvikler bedriftsapplikasjoner internt eller kjøper dem fra tredjepart, vet du at én enkelt kodingsfeil kan bli et sikkerhetsproblem som utsetter systemene dine for angrep og resulterer i betydelig økonomisk skade eller svekket omdømme. Ved å følge våre anbefalinger kan sårbarheter som avdekkes i applikasjoner, repareres, og slike angrep forhindres.

  • Forbedre sikkerheten til bransjespesifikke infrastrukturer

    Komplekse integrerte informasjonssystemer, sammensatt av ulike maskinvare- og programvarekomponenter produsert av ulike leverandører – noen ganger med lite tanke på sikkerhet – har alltid høyere risiko for nettangrep. Truslene som berører ulike spesialiserte IT-miljøer – finans, industri, transport, IoT osv. – er også veldig forskjellige. Kaspersky Lab er en av svært få eksperter som er opptatt av å gi en detaljert sikkerhetsvurdering av infrastrukturen din i all sin kompleksitet.

Relatert til denne tjenesten

Resources marked with an asterisk (*) are in English.